Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Statistika
Posetioci: 6140762
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za septembar 2021.god PDF Štampaj E-pošta
22.10.2021

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

             Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi saobraćajnih vozila i dr. U zimskim mesecima kada je sezona loženja dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija. Tome doprinose i meteorološki uslovi: niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak.

Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa. U vreme kada je povećana koncentracija ovih materija, osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i deca treba da izbegavaju  bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost na otvorenom prostoru.

           

 

REZULTATI ISPITIVANJA

 

 

Sumpor dioksid

           

U septembru 2021.god. izvršeno je ukupno 60 dnevnih merenja SO2 na 2 merna mesta, 30 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 30 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

 U septembru 2021.god. nije bilo vrednosti  koncentracija SO2  preko granične vrednosti  imisije za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Granična vrednost,  kao i tolerantna vrednost imisije za SO2  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

 

Čađ

           

U septembru 2021.god. izvršeno je ukupno 60 dnevnih merenja čađi na 2 merna mesta, 30 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 30 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U septembru 2021.god. na mernom mestu u ZZJZ u Vranju nije izmerena koncentracija  čađi  preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za jedan dan, kao i na mernom mestu u  O.Š."Svetozar Marković" u  Vranju.

Maksimalno dozvoljena vrednost imisije za čadj za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan.

 

 

 

Azot dioksid

 

 

U septembru 2021.god. izvršeno je ukupno 60 dnevnih merenja azot dioksida na 2 merna mesta, 30 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 30 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U septembru 2021.god. nije bilo vrednosti koncentracija NO2 preko granične, kao ni preko tolerantne vrednosti imisije za jedan dan na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, kao i na mernom mestu u ZZJZ u Vranju.

           Granična vrednost imisije za azot dioksid za jedan dan iznosi 85 µg/m³/dan, a tolerantna 89 µg/m³/dan.

 

 

            Aerosediment

 

 

U septembru 2021.god. analiza aerosedimenta u mesečnom uzorku padavina rađena je na mernom mestu u  ZZJZ  Vranje, dok na mernom mestu u O.Š.“Svetozar  Marković“ u Vranju nije bilo aerosedimenta.

Mesečna vrednost ukupnih taložnih materija u septembru 2021.god. na ovom mernom mestu bila je ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec.

Maksimalno dozvoljena vrednost za ukupne taložne materije na mesečnom nivou iznosi 450 mg/m²/dan

 

 

 

PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA SO2, ČADJI  I  NO2 U VAZDUHU U µg/m³/dan  U  SEPTEMBRU  2021.GOD.  PO MERNIM  MESTIMA

 

Parametar

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

 

 

        SO2

Broj merenja

30

30

Srednja vrednost

49,3

29,1

Minimum

12,5

7,4

Maksimum

121,3

59,3

Medijana

42,4

29,0

C98

118,7

55,0

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

 

 

       ČADJ

Broj merenja

30

30

Srednja vrednost

6,0

6,2

Minimum

5,8

5,8

Maksimum

6,3

8,3

Medijana

6,0

6,1

C98

6,2

7,8

Broj dana >MDV

0

0

 

 

 

 

       NO2

Broj merenja

30

30

Srednja vrednost

14,6

10,8

Minimum

9,9

3,4

Maksimum

19,8

19,1

Medijana

14,5

10,0

C98

19,7

17,8

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

                      PRIKAZ  REZULTATA  ISPITIVANJA  AEROSEDIMENTA  U  SEPTEMBRU  2021.GOD. U  mg/m²/dan

 

                                               

Parametri

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

Ukupne taložne materije

Broj merenja

1

-

Vrednost

78,63

-

> MDV

0

-

 

DR NEVENKA STANOJKOVIĆ

Spec.higijene

 

DEJAN JOVANOVIĆ

Spec.toksikologije
 
< Prethodno   Sledeće >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB