Kretanje broja obolelih od OSG po kalendarskim nedeljama 
na Okrugu u 2010. godini
Nedelja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Br. Obolelih 67 47 23 13 7 6 4 6 0 5 5 0 0 0