O nama
ulaz.png

Zavod za javno zdravlje Vranje svoje poslovanje podređuje zahtevima  svojih korisnika usluga i svojih osnivača. Sve svoje aktivnosti usmerava ka kvalitetu svojih  usluga koje moraju biti uvek ravne i bar u jednom elementu ispred  konkurencije. Svojim razvojem, ZJZ Vranje, obezbeđuje viši kvalitet života zaposlenih i zadovoljava sve zahteve društva.

Delatnosti i resursi ZJZ Vranje moraju  obezbediti zadovoljstvo korisnika, profit, ekološku  i zakonsku komponentu usluge. Sa svojim dobavljačima i podugovaračima ZJZ Vranje, razvija stručne, partnersko - dugoročne odnose. Sve svoje procese ZJZ Vranje, permanentno prati i neprekidno poboljšava.

Dugoročni cilj ZJZ Vranje je da bude vodeći pružalac usluga usvojim  oblastima delatnosti.

Za sprovođenje ove politike odgovorno je rukovodstvo i svi zaposleni Zavoda.

Zavod za javno zdravlje Vranje mnogo puta do sada podvrdio je kvalitet usluga koje pruža, a sistem kvaliteta usaglašen je sa visokim i strogim zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017 i ISO 9001:2015.