Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
19.01.2008

Načelnik 

dr Svetlana Stojanović

spec. socijalne medicine

tel. 017/421-310, lok.123 

e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

 

Centar za analizu, planiranje,organizaciju zdravstvene zaštite,informatiku i biostatistiku u zdravstvu ima sledeći delokrug rada:

 

- prikuplja, obraduje i analizira demografske i vitalne podatke o morbiditetu i mortalitetu i druge podatke o zdravstvenom stanju stanovništva,

- obraduje i analizira podatke vezane za rad zdravstvene delatnosti organizaciju, kadrove, opremu i drugo,

- predlaže mere za unapredenje organizacije zdravstvenih ustanova i tehnologije rada kao i ekonomike u zdravstvu,

- radi na poslovima planiranja i programiranja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama i filijali na svom podrucju,

- prati rad i šestomesecno, devetomesecno i godišnje ocenjuje rad zdravstvenih ustanova,

- prati korišcenje zdravstvene zaštite,

- izraduje i predlaže programe razvoja zdravstvene zaštite, prati njihovo sprovodenje i predlaže mere,

- radi na poslovima ekonomike u zdravstvu,

- prati, odnosno sprovodi mere na aktivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva a posebno kod bolesti veceg socijalno-medicinskog znacaja,

- planira i kontroliše sprovodenje mere obaveznih vidova zdravstvene zaštite,

- izraduje informacije, analize, izveštaje i elaborate i vrši evaluaciju zdravstvene zaštite,

- usmerava rad na sprovodenju jedinstvene strucno metodološke doktrine za pojedine oblasti zdravstvene zaštite,

- obavlja poslove zdravstvene statistike u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima,

- obavlja poslove zdravstvene informatike,

- vrši koordinativnu stručnu metodološku delatnost u oblasti zdravstvenog vaspitanja za svoje podrucje obavljajući sledeće zadatke:

- prati, istražuje i analizira zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva i organizuje zdravstveno-vaspitnu delatnost i predlaže odgovarajuca rešenja u oblasti zdravstvenog vaspitanja,

- ucestvuje u postavljanju i sprovodjenju programskog, zdravstveno-vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama na svom podrucju, obezbeduje primenu jedinstvene koncepcije planiranja i metodologije u radu, prati stepen realizacije programskih zadataka i procenu doprinosa zdravstvenog vaspitanja u sveukupnim rezultatima zdravstvene zaštite na svm području,

- ostvaruje saradnju sa MASS-medijima na svom području,

- obavlja istraživacki rad u domenu svog delokruga rada,

- učestvuje u obavljanju stručnog nadzora,

- aktivno saraduje sa drugim zavodima i institutima za zaštitu zdravlja, Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje-Filijala za pčinjski okrug-Vranje i drugim organima i telima,

- učestvuje i obavlja edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u domenu svog delokruga rada.