Stručni ispit

 

Zavod za javno zdravlje Vranje organizuje polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i saradnike, sa srednjom i višom stručnom spremom.

 

Polaganje organizuje Ispitna komisija imenovana od strane Ministarstva zdravlja br. 152-02-2985/2015-04 od 19.11.2015.godine.

 

Potrebna dokumentacija:

- Čitko popunjen Zahtev za polaganje stručnog ispita,

- Original pripravničke knjižice sa uredno popunjenim datumima, pečatima i potpisom odgovornog lica,
- Diploma  (overena fotokopija kod notara),

- Očitana lična karta kandidata, ili fotokopija stare lične karte.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE KANDIDATE

Obaveštavaju se svi kandidati da pre prijave stručnog ispita fotokopiraju pripravničku knjižicu i overe kopije kod javnog beležnika (notara). 

Pripravnička knjižica je trajni dokument koji ostaje u arhivi Zavoda sa ostalim dokumentima kandidata, a overene fotokopija ostaje kandidatu za regulisanje ostalih potreba (npr. odlazak u inostranstvo).

   

PRIJEM I PREGLED ISPRAVNOSTI DOKUMENTACIJE VRŠI SE UTORKOM I ČETVRTKOM OD 13 - 14h, U KANCELARIJI BROJ 20. 

 

Potvrda o uplati u banci ili pošti na tekući račun ZZJZ Vranje, 840-269667-10, poziv na broj po modelu 97, 77-745161, u iznosu od 8.990,00, svrha uplate: polaganje stručnog ispita

   

nalog-za-uplatu.jpg

Potvrdu o uplati dostaviti sekretaru komisije na dan polaganja.

 

Uverenje o položenom stručnom ispitu, nakon potpisivanja od strane ministra zdravlja Republike Srbije, može se preuzeti u pravnoj službi Zavoda za javno zdravlje Vranje.

 

Uverenje preuzima lično kandidat koji je položio stručni ispit, ili članovi porodice uz dostavljanje na uvid svoje lične karte.

 

Izdavanje prepisa - duplikata Uverenja, vrši se UTORKOM I ČETVRTKOM, od 13 do 14h. 

Pismenim putem se obratiti administrativnom sekretaru Komisije, uz plaćenu taksu od 1.500,00 RSD, tačnu adresu i broj telefona.

 

Dokumentaciju predati u Zavodu za javno zdravlje Vranje, ul J.J.Lunge br.1 u Vranju, kancelarija br. 20.

Za sve ostale informacije kandidati se mogu obratiti Ljiljani Stanković ili Ivani Jović, na telefona broj 017/ 421-310, lok.109. ili na mejl: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

 

Sastav ispitne komisije:

Dr Svetlana Stojanović, spec.socijalne medicine - za predsednika

Dr Slađana Stošić, spec. urgentne medicine

Dr Jadranka Ajanović, spec. pedijatrije

Dr Anka Borović, spec. radiologije

Dr Sunčica Stojković, spec. ginekologije i akušerstva

Dr Vladan Kostić, spec. ortopedije vilica

Dr Miljana Popović, spec. medicinske biohemije

Dr Marija Dejković, dipl. farmaceut

Dr Danijela Civkarovska, spec.fiz.med. i rehabilitacije 

 

Za predstavnike iz Ministarstva zdravlja:

Mladenka Stevanović, sanitarni inspektor

Danica Janjić, sanitarni inspektor

 

 

PREUZIMANJA

 

  Zahtev za polaganje stručnog ispita

 

     Ispitna pitanja

  Opšti deo (svi smerovi)

  Pravni deo

  Medicinska sestra opšti smer

  Stomatološka sestra i zubni tehničar

  Farmaceutski tehničar

  Laboratorijski tehničar

  Sanitarno-ekološki tehničar

  Fizioterapeut

  Ginekološko-akušerska sestra

  Pedijatrijska sestra

  Viši fizioterapeut