Kontinuirana edukacija
31.01.2017
CMMI modelmm.jpg

Poštovani,

 

Dobro došli na nove- online programe kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i saradnika u Srbiji, koji su akreditovni od strane Zdravstvenog saveta Srbije, Odlukom o akreditaciji programa kontinuirane edukacije broj: 153-02-1413/2019-01 od 20.05.2019. godine (http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/) u obliku online testova:

 

    1. Poboljšanje procesa rada u zdravstvenim ustanovama primenom zahteva standarda ISO 9001:2015 (Evidencioni broj A-1-1309/19);
    2. Program za grafičko-analitičku i tabelarnu obradu podataka Microsoft Excel (Evidencioni broj  A-1-1308/19);
    3. Kako napraviti dobru Power Point prezentaciju (Evidencioni broj  A-1-1310/19);  


Ciljna grupa za sva tri online programa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, farmaceutski tehničari.

 

Broj bodova po programu: 5

 

Cena KE: 1000 dinara

 

Predavač: MSc Ana Miljković

 

     Kontinuirana edukacija online omogućava korisnicima pregled edukativnog materijala (mapa uma, prezentacija, slika, video materijala), polaganje online testova (koji sadrže po 50 pitanja) i osvajanje bodova (5 po programu).

Naručivanje programa: edukacija.online  ili telefonom.

Kontakt telefon: 0653410353

Ana Miljković