IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 8. nedelju 2018.
27.02.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.


 

Tabela stanja i prognoza polena u vazduhu