Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

 

Vizija

Zavod za javno zdravlje Vranje želi da bude vodeća zdravstvena ustanova u oblasti javnog

zdravlja stanovništva juga Srbije, a njegov opšti cilj je zdravi ljudi u zdravoj zajednici.

 

Misija

Radi postizanja vizije vodeće zdravstvene ustanove u oblasti javnog zdravlja Zavod za javno

zdravlje Vranje će kontinuirano raditi na zaštiti i unapređenju zdravlja ljudi i na zadovoljenju

potreba korisnika usluga, kroz:

-  kontinuirano unapređenje kvaliteta pruženih usluga, tačnosti i rokova, uz poštovanje

važećih zakonskih propisa, principa struke, nacionalnih i međunarodnih standarda u

oblastima svojih delatnosti, kroz analizu rizika i prilika;

-  zadovoljavanja očekivanja korisnika u svim primenjenim protokolima iz oblasti javnog

zdravlja sa minimalnim resursima i troškovima, nepristrasno, kroz konzistentni

operativni rad;

-  istraživanja zdravstvenih problema i zdravstvenih rizika u zajednici;

-  visokog nivoa kvaliteta usluga putem korišćenja uređaja visoke tehnološke vrednosti i

stečenih znanja za brzu dijagnostiku i sprovođenja mera iz domena javnog zdravlja;

-  održavanje i poboljšavanja znanja i svesti celokupnog osoblja o kvalitetu kroz obuku i

povećanje motivacije za rad;

-  uspostavljanja efikasne komunikacije sa klijentima u cilju razmene informacija i

smernica po pitanju kvaliteta usluga;

-  izgradnju partnerskih odnosa sa isporučiocima kroz izgradnju poverenja, razmenu

iskustava i uzajamne pomoći u rešavanju problema;

-  spremnost za reagovanje na vanredne situacije i učešće u njihovoj sanaciji;

-  sprovođenje zakona i propisa koji štite zdravlje i garantuju bezbednost klijenata i

osoblja;

-  kontinuirano unapređenje znanja i stavova celokupnog osoblja kroz odgovarajuća

usavršavanja i racionalno upravljanje znanjem, u cilju sticanja i održavanja

kompetentnosti osoblja;

-  motivacije osoblja stvaranjem boljih radnih uslova i razvijanjem svesti o timskom radu;

-  unapređenje sistema menadžmenta zasnovanom na upravljanju procesima saglasno

standardima SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17025 uz stalno poboljšanje njegove

efikasnosti.

 

Osoblje Zavoda je odgovorno da obavlja aktivnosti i donosi odluka u skladu sa ovom

politikom.

Rukovodioci centara, odeljenja i odseka su ovlašćeni i odgovorni za dosledno sprovođenje ove

politike i uključivanje svog osoblja u njenu realizaciju

Ovom izjavom se obavezujem da kao rukovodilac, u skladu sa svojim ovlašćenjima, odgovorno

sprovodim i razvijam politiku kvaliteta Zavoda zajedno sa svojim saradnicima i celokupnim

osobljem Zavod za javno zdravlje Vranje.

 

U Vranju, 

05.08.2019.godine

v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Vranje

dr Svetlana Stojanović

spec.socijalne medicine