Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

 

Vizija

 

Zavod za javno zdravlje Vranje želi da bude vodeća zdravstvena ustanova u oblasti javnog zdravlja stanovništva juga Srbije, a njegov opšti cilj je zdravi ljudi u zdravoj zajednici.

 

Misija

 

Radi postizanja vizije vodeće zdravstvene ustanove u oblasti javnog zdravlja Zavod za javno zdravlje će kontinuirano raditi na zaštiti i unapređenju zdravlja ljudi i na zadovoljenju potreba korisnika usluga preko:


zadovoljavanja očekivanja korisnika u svim primenjenim protokolima iz oblasti javnog zdravlja sa minimalnim resursima i troškovima;

 

  istraživanja zdravstvenih problema i zdravstvenih rizika u zajednici;

 

  visokog nivoa kvaliteta zdravstvenih usluga putem korišćenja uređaja visoke tehnološke vrednosti i stečenih znanja za brzu dijagnostiku i sprovođenja mera iz domena javnog zdravlja;

    

  održavanje i poboljšavanja znanja i svesti svih zaposlenih o kvalitetu kroz obuku i povećanje motivacije za rad;

   

  uspostavljanja efikasne komunikacije sa klijentima u cilju razmene informacija i smernica po pitanju kvaliteta usluga;

 

izgradnju partnerskih odnosa sa isporučiocima kroz izgradnju poverenja, razmenu iskustava i uzajamne pomoći u rešavanju problema;

 

  spremnost za reagovanje na vanredne situacije i  učešće u njihovoj sanaciji;

 

  sprovođenje zakona i propisa koji štite zdravlje i garantuju bezbednost klijenata i osoblja;

 

  obezbeđivanje osposobljenog osoblja kroz proces kontinuirane edukacije i saradnje sa naučnim i stručnim institucijama.

 

Za tumačenje ove politike odgovoran je direktor a za njeno sprovođenje svi zaposleni.

 

U Vranju, 

10.10.2017.godine

v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Vranje

dr Svetlana Stojanović

spec.socijalne medicine