KONKURS: Oralno zdravlje čuvamo od najranijeg uzrasta - dopunjeno 06.05.2019.
25.04.2019
zubi_2016.jpg

Zavod za javno zdravlje Vranje raspisuje konkurs za izbor najboljeg literarnog sastava i likovnog  rada na temu: » Oralno zdravlje čuvamo od najranijeg uzrasta « . Konkurs je namenjen deci u vrtićima i učenicima osnovnih škola. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u vrtićima i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja i edukuju deca o značaju i načinima  očuvanja zdravlja usta i zuba, naročito u okviru porodice i uslovima koje ona omogućava.

 


Ovogodišnja kampanja se obeležava od 13. do 19. maja 2019. godine.
Cilj kampanje  »
XXIX  Nedelje zdravlja usta i zuba«  je informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja pojedinaca u vezi sa očuvanjem i unapređenjem zdravlja usta i zuba populacije, a posebno dece i mladih.


Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika - uzrast
I - IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, vrtići i škole mogu da dostave Zavodu za javno zdravlje Vranje, Centar za promociju zdravlja, ul. J.J.Lunge br.1, 17500 Vranje, sa naznakom  »Za konkurs XXIX Nedelja zdravlja usta i zuba« do 17. maja 2019. godine.

Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim dostavljeni Institutu za javno zdravlje Srbije  „Dr Milan Jovanović Batut“, kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad na temu ovogodišnje  Kampanje koji će biti štampan u vidu postera i distribuiran u domove zdravlja. Najbolji radovi biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije i prezentovani na simpozijumu zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji.  Radovi se neće vraćati već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravlja usta i zuba među opštom populacijom (slanjem radova škole i autori se saglašavaju sa napisanim načinima korišćenja).


 

Centar za promociju zdravlja

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VRANJE