INFO: Poziv za učešće u terenskom delu Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije
04.09.2019
info.jpg

 

Istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srbije u 2019. godini biće realizovano putem ankete o zdravlju u periodu od 5. oktobra do 30. decembra. Istraživanje će sprovesti Republički zavod za statistiku Srbije u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije. Podaci će se prikupljati putem intervjua „licem u lice“ — anketiranjem ispitanika i samopopunjavanjem upitnika od strane ispitanika bez učešća anketara. Prilikom sprovođenja istraživanja obaviće se i osnovna antropološka merenja anketiranih osoba (visina, težina), kao i merenje krvnog pritiska.

Pozivaju se zainteresovani nezaposleni zdravstveni radnici da se o mogućnosti učešća u Istraživanju tokom terenskog prikupljanja podataka više informišu na sajtu Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs

 

Preuzmite poziv za učešće

 

Zavod za javno zdravlje Vranje