IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u februaru 2020.god.
17.03.2020

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

             Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi saobraćajnih vozila i dr. U zimskim mesecima kada je sezona loženja dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija. Tome doprinose i meteorološki uslovi: niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak.

Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa. U vreme kada je povećana koncentracija ovih materija, osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i deca treba da izbegavaju  bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost na otvorenom prostoru.


REZULTATI ISPITIVANJA


      Sumpor dioksid

           

U februaru 2020.god. izvršeno je ukupno 46 dnevnih merenja  SO2 na 2 merna mesta, 25 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 21 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

 U februaru  2020. god. nije izmerena koncentracija SO2  preko granične i preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan na mernom mestu  u ZZJZ  Vranje, dok je 2 dana  izmerena  koncentracija SO2  preko granične i preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Granična vrednost,  kao i tolerantna vrednost imisije za SO2  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

Čađ

           

U februaru 2020.god. izvršeno je ukupno 46 dnevnih merenja čađi na 2 merna mesta, 25 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 21 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U februaru 2020.god. na mernom mestu u ZZJZ u Vranju nije  izmerena koncentracija  čađi  preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije  za jedan dan, kao i na mernom mestu u  O.Š."Svetozar Marković" u  Vranju.

  Maksimalno dozvoljena vrednost imisije za čadj za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan.

 

Azot dioksid

U februaru 2020.god. izvršeno je ukupno 46 dnevnih merenja  NO2 na 2 merna mesta, 25 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 21 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

 U februaru 2020.god. nije bilo vrednosti koncentracija NO2 preko granične, kao ni preko tolerantne vrednosti imisije za jedan dan na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, kao i na mernom mestu u ZZJZ u Vranju.

           Granična vrednost imisije za azot dioksid za jedan dan iznosi 85 µg/m³/dan, a tolerantna 125 µg/m³/dan.

 

            Aerosediment

 

U februaru 2020.god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina rađena je na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Mesečne vrednosti ukupnih taložnih materija u  februaru  2020.god., na ovim mernim mestima,  bile su ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec.

Maksimalno dozvoljena vrednost za ukupne taložne materije na mesečnom nivou iznosi 450 mg/m²/dan

 

PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA SO2, ČADJI  I  NO2 U VAZDUHU U µg/m³/dan  U  FEBRUARU 2020.GOD.  PO MERNIM  MESTIMA

 

Parametar

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

 

 

        SO2

Broj merenja

25

21

Srednja vrednost

85,2

90,81

Minimum

65,8

26,4

Maksimum

124,0

133,6

Medijana

84,1

88,9

C98

116,7

133,08

Broj dana >GVI

0

2

Broj dana > TVI

0

2

 

 

 

       ČADJ

Broj merenja

25

21

Srednja vrednost

11,33

14,52

Minimum

5,4

5,4

Maksimum

32,5

32,5

Medijana

8,1

12,4

C98

31,58

30,26

Broj dana >MDV

0

0

 

 

 

 

       NO2

Broj merenja

25

21

Srednja vrednost

26,4

21,99

Minimum

15,7

12

Maksimum

39,3

35,4

Medijana

26,5

22

C98

39,01

34,88

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

PRIKAZ  REZULTATA  ISPITIVANJA  AEROSEDIMENTA  U FEBRUARU 2020.GOD. U  mg/m²/dan

                                                                       

Parametri

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

Ukupne taložne materije

Broj merenja

1

1

Vrednost

89,03

51,26

> MDV

0

0

 

Dr NEVENKA STANOJKOVIĆ

Spec.higijene

                                            

DEJAN JOVANOVIĆ

Spec.toksikologije