AKTUELNO: Svetski dan zdravlja 7. april 2020.god.
06.04.2020
poster_1_final.jpg

Svetski dan zdravlja obeležava se svake godine 7. aprila na dan osnivanja Svetske zdravstvene organizacije. Na ovaj dan skreće se pažnja na najznačajnije probleme vezane za zdravlje ljudi na globalnom nivou. Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja je: „Podržite medicinske sestre i babice” i naglašava značajnu ulogu medicinskih sestara i babica u pružanju zdravstvene zaštite širom sveta i poziva na podizanje kapaciteta kako bi se obezbedila bolja podrška zdravstvenom sistemu.

 

Povodom Svetskog dana zdravlja ove godine biće objavljen prvi globalni izveštaj o sestrinstvu u svetu. Ovaj izveštaj će pružiti uvid u globalnu sliku trenutnog broja medicinskih sestara i potreba za jačanjem radnih kapaciteta u cilju jačanja zdravstvenog sistema.

 

Medicinske sestre i babice predstavljaju gotovo 50% globalne zdravstvene radne snage. Na svetskom nivou postoji nedostatak svih profila zdravstvenih radnika, a više od 50% trenutnog nedostatka zdravstvenih radnika čine medicinske sestre i babice. Da bi sve zemlje dostigle treći milenijumski cilj održivog razvoja o zdravlju i blagostanju, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da će svetu do 2030. godine biti potrebno dodatnih devet miliona medicinskih sestara i babica.

 

Medicinske sestre imaju ključnu ulogu u promociji zdravlja, prevenciji bolesti i pružanju primarne zdravstvene nege i zdravstvene nege u zajednici. Medicinske sestre i babice su često prvi, a ponekada i jedini zdravstveni radnici koje ljudi vide, a kvalitet njihove procene nege i nege u procesu lečenja je od presudnog značaja. Deo su lokalne zajednice deleći njenu kulturu, snage i ranjivosti i na taj način mogu da oblikuju i pruže efikasne intervencije za ispunjavanje potreba pacijenata, porodica i zajednica.

 

Svetska zdravstvena organizacija će se u ovoj godini koja je proglašena godinom medicinskih sestara i babica, nastojati da osnaži kapacitete medicinskih sestara i babica i da status i položaj medicinskih sestara uredi zakonskom regulativom.

Ciljevi  obeležavanja ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja su:

Da se skrene pažnja i uvaži rad i požrtvovanost medicinskih sestara i babica čija je uloga u pružanju zdravstvene zaštite neprocenjiva.

Da se naglasi značaj kontinuiranog usavršavanja medicinskih sestara i babica.

Da se pruži podrška ulaganjima u medicinske sestre i babice.

 

U novonastaloj situaciji, uz sve teškoće i izazove koje sa sobom nosi, ovogodišnji slogan još više dobija na značaju.

Pojava i širenje novog korona virusa i bolesti koje on izaziva, veliki su javno zdravstveni izazov i pretnja, na koju je potrebno odgovoriti a gde je uloga zdravstvenih radnika ključna. Nalazeći se na prvoj liniji odbrane medicinske setre i drugi zdravstveni radnici ulažu svoj rad i trud, zalažu se svojim znanjem i veštinama u prevenciji širenja infekcije, zbrinjavanju i lečenju obolelih. U nastojanju da pruže što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i odgovarajući tretman i negu, zdravstveni radnici uz stručnost i profesionalizam u svom  radu  savetuju, pružaju podršku, ohrabruju, pomažu pojedincu, porodici i društvu u celini.

 

 

poster_2_final.jpg

poster_3_final.jpg