Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za septembar 2022.god.
14.10.2022

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na pet mernih mesta i to na sledećim mernim mestima: u ZZJZ Vranje, Osnovnoj školi “Svetozar Marković” u Vranju, Predškolskoj ustanovi “Naše dete-Vrtiću “Neven” u Vranju, Osnovnoj školi “J.Jovanovič Zmaj” u Vranju i u Osnovnoj školi “Predrag Devedžić” u Vranjskoj Banji. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na svim mernim mestima vrši se sistematsko dnevno merenje koncentracija osnovnih zagađujućih materija u vazduhu: SO2, čađi i NO2. Takođe se na svim mernim mestima vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina gde se određuje i koncentracija ukupnih taložnih materija. Granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti za pojedine zagađujuće materije baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, 10/13 i 26/21 Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

 

 

REZULTATI ISPITIVANJA

 

Sumpor dioksid

 

U septembru 2022.god. izvršeno je ukupno 150 dnevnih merenja koncentracija SO2 u vazduhua na 5 mernih mesta, po 30 dnevnih merenja na svakom mernom mestu.

U septembru 2022.god. nivo SO2  nije bio preko granične vrednosti za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti za jedan dan na svim mernim mestima po Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013.

Granična vrednost, kao i tolerantna vrednost koncentracije SO2 u vazduhu  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

Čađ

 

U septembru 2022.god. izvršeno je ukupno 150 dnevnih merenja koncentracija čađi u vazduhu na 5 mernih mesta, po 30 dnevnih merenja na svakom mernom mestu.

U septembru 2022.god. nivo čađi nije bio preko maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan dan na svim mernim mestima po važećoj Uredbi.

Maksimalno dozvoljena vrednost koncentracije čadji u vazduhu za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan.

 

Azot dioksid

 

U septembru 2022.god. izvršeno je ukupno 150 dnevnih merenja koncentracija azot dioksida u vazduhu na 5 mernih mesta, po 30 dnevnih merenja na svakom mernom mestu.

U septembru 2022.god. nivo NO2 nije bio preko granične, kao ni preko tolerantne vrednosti za jedan dan po važećoj Uredbi na svim mernim mestima.

Granična vrednost, kao i tolerantna vrednost koncentracije azot dioksida u vazduhu  za jedan dan iznosi  85 µg/m³/dan.

         

Aerosediment

 

U septembru 2022.god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina rađena je na svih 5 mernih mesta na teritoriji Grada Vranja.

Nivo ukupnih taložnih materija u septembru 2022.god.na svim mernim mestima bio je ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec po važećoj Uredbi.

Maksimalno dozvoljena vrednost koncentracije ukupnih taložnih materija za jedan mesec iznosi 450 mg/m²/dan.

vazduh_sept_2022.jpg