Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za Avgust 2023.god
13.09.2023

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na pet mernih mesta i to na sledećim mernim mestima: u ZZJZ Vranje, Osnovnoj školi “Svetozar Marković” u Vranju, Predškolskoj ustanovi “Naše dete-Vrtiću “Neven” u Vranju, Osnovnoj školi “J.Jovanovič Zmaj” u Vranju i u Osnovnoj školi “Predrag Devedžić” u Vranjskoj Banji. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na svim mernim mestima vrši se sistematsko dnevno merenje koncentracija osnovnih zagađujućih materija u vazduhu: SO2, čađi i NO2. Takođe se na svim mernim mestima vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina gde se određuje i koncentracija ukupnih taložnih materija. Granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti za pojedine zagađujuće materije baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, 10/13 i 26/21 Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).  

Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi saobraćajnih vozila i dr. U zimskim mesecima kada je sezona loženja dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija. Tome doprinose i meteorološki uslovi: niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak.

Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa. U vreme kada je povećana koncentracija ovih materija, osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i deca treba da izbegavaju  bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost na otvorenom prostoru.

           

REZULTATI ISPITIVANJA

 

Sumpor dioksid

           

U avgustu 2023.god. izvršeno je ukupno 150 dnevnih merenja koncentracija SO2 u vazduhua na 5 mernih mesta, po 31 dnevno merenje na svakom mernom mestu.

 U avgustu 2023.god. nivo SO2  nije bio preko granične vrednosti za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti za jedan dan na svim mernim mestima po Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013.

Granična vrednost, kao i tolerantna vrednost koncentracije SO2 u vazduhu  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

Čađ

           

U avgustu 2023.god. izvršeno je ukupno 155 dnevnih merenja koncentracija čađi u vazduhu na 5 mernih mesta, po 31 dnevno merenje na svakom mernom mestu.

U avgustu 2023.god. nivo čađi nije bio preko maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan dan na svim mernim mestima po važećoj Uredbi.

Maksimalno dozvoljena vrednost koncentracije čadji u vazduhu za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan.

 

Azot dioksid

 

U avgustu 2023.god. izvršeno je ukupno 155 dnevnih merenja koncentracija azot dioksida u vazduhu na 5 mernih mesta, po 31 dnevno merenje na svakom mernom mestu.

U avgustu 2023.god. nivo NO2 nije bio preko granične, kao ni preko tolerantne vrednosti za jedan dan, po važećoj Uredbi, na svim mernim mestima.

Granična vrednost, kao i tolerantna vrednost koncentracije azot dioksida u vazduhu  za jedan dan iznosi  85 µg/m³/dan.

         

Aerosediment

U avgustu 2023.god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina rađena je na 4 merna mesta ( ZZJZ  Vranje , Osnovnoj školi “Svetozar Marković” u Vranju, Predškolskoj ustanovi “Naše dete-Vrtiću “Neven” u Vranju, i u Osnovnoj školi “Predrag Devedžić” u Vranjskoj Banji ), dok na  mernom mestu  u Osnovnoj školi “J.Jovanovič Zmaj” u Vranju nije bilo aerosedimenta u sedimentatoru.

Nivo ukupnih taložnih materija u avgustu  2023.god.na navedena 4 merna mesta bio je ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec po važećoj Uredbi.

Maksimalno dozvoljena vrednost koncentracije ukupnih taložnih materija za jedan mesec iznosi 450 mg/m²/dan.

 

vazduh_avgust_2023.jpg   

 

 

 

DR NEVENKA STANOJKOVIĆ

Spec.higijene

 

 

DEJAN JOVANOVIĆ

Spec.toksikologije