Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
21.01.2008

Načelnik 

dr Biljana Popović

spec. epidemiolog

tel. 017/421-310, lok.111

 

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ima sledeći delokrug rada:

 

* ZARAZNE BOLESTI
- pračenje, istraživanje i proučavanje uzroka javljanja i širenja zaraznih bolesti,
- planiranje i programiranje mera zaštite od zaraznih bolesti i učestvovanje u njihovoj realizaciji, prema Posebnom programu zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti,
- epidemiološko izvidanje terena, organizovanje i sprovodenje mera zaštite od pojave i širenja zaraznih bolesti, kod pojave zaraznih bolesti sprovodenja strucno-metodoloških mera i aktivnosti,
- prijavljivanje zaraznih bolesti i njihovih epidemija i odjavljivanje istih,
- pružanje strucno-metodološke pomoci službama domova zdravlja u organizaciji i sprovođenju mera zaštite od zaraznih bolesti,
- prikupljanje i evidentiranje prijava zaraznih bolesti, prijava epidemija i dr. sa svog područja, obrađivanje i dostavljanje nadležnim institucijama,
- vodenje kartoteke kliconoša odredenih zaraznih bolesti,
- neposredno ucešce u epidemiološkom ispitivanju i saniranju postojeceg stanja u slucaju epidemijskog javljanja zaraznih bolesti, elementarnih nesreca i sl. do potpunog saniranja stanja,
- sacinjavanje sedmodnevnih, mesecnih i godišnjih izveštaja o zaraznim bolestima i dostavljanje zdravstvenim ustanovama i drugim nadležnim organima,
- izrada analiza o kretanju zaraznih bolesti i njihovog uticaja na zdravstveno stanje stanovništva,

* IMUNIZACIJE
- u saradnji sa nadležnim Institutom za zaštitu zdravlja organizovanje stručnih seminara o vaksinacijama, prikupljanje planova vakcinacija sa svog područja, kontrola njihove urednosti, kontrola izvođenja vakcinacija na svom području, kontrola kartoteke obveznika za vakcinacije, pružanje stručno-metodološke pomoci izvođaćima vakcinacija, predlaganje izvođenja dopunskih vakcinacija, prikupljanje izveštaja o izvedenim vakcinacijama i dostavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izveštaja o izvedenim vakcinacijama i dostavljanje nadeležnom Zavodu za zaštitu zdravlja,
- postavljanje indikacija za izvodenje imunizacija prema epidemiološkim indikacijama, uz prethodnu konsulataciju sa epidemiološkom službom nadležnog zavoda za zaštitu zdravlja, i vršenje imunizacije protiv besnila i kolere,

* INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE
- obavljanje poslova iz programa rada na sprecavanju i suzbijanju intrahospitalnih infekcija, ucešce u radu bolničke komisije za zaštitu od intrahospitalnih infekcija i pružanje strucno-metodološke pomoći u radu,

* DDD
- obavljanje poslova iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama i po zahtevima,
- procenjivanje rizika od elementarnih nesreca ili epidemija, predlaganje mera sprečavanja njihovog javljanja, a u slučaju pojave ucestvovanje u merama sanacije nastale situacije,

* SANITARNI PREGLEDI
- obavljanje zdravstvenih pregleda lica stavljenih pod zdravstveni nadzor kao i lica zaposlenih u proizvodnji i prometu životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe i lica u zdravstvenim i dečjim ustanovama i sl.,
- uzimanje materijala za bakteriološke, virusološke, parazitološke i druge analize, dostavljanje materijala laboratorijama i tumačenje rezultata analiza,

*
- ucešće u sprovodenju posebnih programa donetih od nadležnih organa za svoje područje,
- ucešće u istraživanjima koje sprovodi Institut za zaštitu zdravlja Srbije i drugim istraživanjima iz svog domena,
- organizovanje i obavljanje edukacije zdravstvenih radnika, kao i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika iz svog delokruga rada,
- iz oblasti hroničnih nezaraznih bolesti:
- praćenje epidemiološke situacije hroničnih nezaraznih bolesti na svom području, analiziranje rizika nastanka i predlaganje mera,
- učestvovanje u sprovođenju i evaluaciji efekta mera sprečavanja i suzbijanja hroničnih nezaraznih bolesti,
- sprovođenje edukacije iz domena prevencije,
- pružanje stručno metodološke pomoci službama domova zdravlja iz oblasti prevencije,
- učestvovanje u sprovođenju programa za sprečavanje i suzbijanje hronicnih nezaraznih bolesti i istraživanja iz ove oblasti,
- izrada izveštaja i programa rada za suzbijanje hroničnih nezaraznih bolesti
- učestvovanje u izvodjenju epidemioloških studija za izučavanje hroničnih masovnih bolesti,
- savetovališni rad