IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u januaru 2019.god.
20.02.2019

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

             Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi saobraćajnih vozila i dr. U zimskim mesecima kada je sezona loženja dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija. Tome doprinose i meteorološki uslovi: niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak.

Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa. U vreme kada je povećana koncentracija ovih materija, osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i deca treba da izbegavaju  bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost na otvorenom prostoru.

                                       
 

REZULTATI ISPITIVANJA

 

        Sumpor dioksid

           

U januaru 2019.god. izvršeno je ukupno 37 dnevnih merenja  SO2 na 2 merna mesta, 20 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 17 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju

 U januaru  2019. god. nije bilo  vrednosti  koncentracija SO2  preko granične vrednosti  imisije za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Granična vrednost,  kao i tolerantna vrednost imisije za SO2  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

Čađ

           

U januaru 2019.god. izvršeno je ukupno 37 dnevnih  merenja  čađi na 2 merna mesta, 20 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 17 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U januaru 2019.god. na mernom mestu u ZZJZ u Vranju  2 dana  je izmerena koncentracija  čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije  za jedan dan, a u  O.Š."Svetozar Marković" u  Vranju je takođe 2 dana  izmerena koncentracija  čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije  za jedan dan.

             Maksimalno dozvoljena vrednost imisije za čadj za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan .


Azot dioksid

 

U januaru 2019.god. izvršeno je ukupno 37 dnevnih  merenja  azot dioksida na 2 merna mesta, 20 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 17 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

 U  januaru  2019.god. 1 dan je izmerena koncentracija NO2  preko granične vrednosti  imisije za jedan dan, a nije bilo vrednosti koncentracija NO2  preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, dok na mernom mestu u ZZJZ u Vranju nije bilo vrednosti koncentracija NO2 preko granične, kao ni preko tolerantne vrednosti imisije za jedan dan.

           Granična vrednost imisije za azot dioksid za jedan dan iznosi 85 µg/m³/dan, a tolerantna 125 µg/m³/dan.

 

            Aerosediment


U januaru 2019.god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina rađena je na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Mesečne vrednosti ukupnih taložnih materija u  januaru  2019.god., na ovim mernim mestima,  bile su ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec.

Maksimalno dozvoljena vrednost za ukupne taložne materije na mesečnom nivou iznosi 450 mg/m²/dan

 

 

               PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA SO2, ČADJI  I  NO2 U VAZDUHU U µg/m³/dan  U  JANUARU  2019.GOD.  PO MERNIM  MESTIMA

 

Parametar

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

 

 

        SO2

Broj merenja

20

17

Srednja vrednost

48,7

42,8

Minimum

21,5

24,9

Maksimum

84,3

77,7

Medijana

45,7

40,1

C98

81,42

75,49

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

 

 

       ČADJ

Broj merenja

20

17

Srednja vrednost

33,8

30,5

Minimum

6,5

12,5

Maksimum

89,5

57,2

Medijana

30,1

30,8

C98

43,28

55,44

Broj dana >MDV

2

2

 

 

 

 

       NO2

Broj merenja

20

17

Srednja vrednost

61,0

60,1

Minimum

39,9

38,2

Maksimum

82,4

86,4

Medijana

61,0

58,9

C98

76,39

84,12

Broj dana >GVI

0

1

Broj dana > TVI

0

0

 

 

                         PRIKAZ  REZULTATA  ISPITIVANJA  AEROSEDIMENTA  U  JANUARU  2019.GOD. U  mg/m²/dan

 

                                                                       

Parametri

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

Ukupne taložne materije

Broj merenja

1

1

Vrednost

33,2

35,6

> MDV

0

0

 

Dr Nevenka Stanojković

Spec.higijene

                                           

Dejan Jovanović

Spec.toksikologije