AKTUELNO: Epidemiološka situacija gripa na području Pčinjskog okruga
27.02.2019
grip.jpgEpidemiološka situacija gripa na području Pčinjskog okruga je u skladu sa kretanjem oboljenja za ovaj period godine. Prema podacima populacionog nadzora koji se sprovodi na području Pčinjskog okruga  od početka sezone 2018/2019. zaključno sa osmom izveštajnom nedeljom (18.02.2019. do 24.02.2019), prijavljeno je ukupno 3727 obolelih od oboljenja sličnih gripu, što je znatno više u odnosu na isti period prošle godine kada su registrovana 2162 obolela. U toku 8. izveštajne nedelje od 18.02.2019. do 24.02.2019. godine prema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja) na području Pčinjskog okruga se prema populacionom nadzoru beleži 636 novoobolelih od oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 279,32/100.000 stanovnika, što je za 42,28% manje u odnosu na 7 izveštajnu nedelju kada je registrovabno 1102 slučaja oboljenja sličnih gripu.

 

U 8. izveštajnoj nedelji u Pčinjskom okrugu registruje se opadajući trend u oboljevanju od oboljenja sličnih gripu u odnosu na prethodnu nedelju, ali i dalje visoki intenzitet aktivnosti virusa gripa, naročito na teritorijama opština Bujanovac, Vladičin Han i Bosilegrad, kao i na području grada Vranja.  

U svim uzrasnim grupama registruje se smanjenje broja obolelih od oboljenja sličnih gripu u odnosu na prethodnu nedelju, a najviše obolelih osoba je u uzrasnoj grupi 30-64 godine starosti 295 (46,36%).

Do sada je u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za influencu Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ u Beogradu u uzorcima brisa ždrela i nosa laboratorijski potvrđen virus gripa na području Pčinjskog okruga kod 9 pacijenata, i to kod 4 pacijenta AH3N2, kod 5 pacijenata AH1N1.

 

Po opštinama u Vladičinom Hanu je laboratorijski potvrđen 1 slučaj AH3N2,  u Bujanovcu 2 AH1N1, na području grada Vranja 3 AH3N2 i  1 AH1N1, i po 1 slučaj AH1N1 u opštinama Surdulica i Preševo.

Radi se o virusima gripa tipa A (H1N1) i A (H3N2) koji su u cirkulaciji ove sezone kod nas, kao i u zemljama u regionu i u većini zemalja Evrope.

U cilju sprečavanja i suzbijanja širenja virusa gripa neophodno je primenjivati opšte preventivne mere u kontinuitetu: izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama na odstojanju manjem od jednom metra, higijena disajnih puteva, odnosno pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja i kijanja papirnatom maramicom, koju odmah posle upotrebe treba baciti, redovno pranje ruku tekućom vodom i sapunom uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, i provetravanje prostorija u kojima se boravi.

 

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Zavod za javno zdravlje Vranje