Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za decembar 2020.god.
20.01.2021

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

             Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi saobraćajnih vozila i dr. U zimskim mesecima kada je sezona loženja dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija. Tome doprinose i meteorološki uslovi: niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak.

Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa. U vreme kada je povećana koncentracija ovih materija, osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i deca treba da izbegavaju  bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost na otvorenom prostoru.

                                       

 

REZULTATI ISPITIVANJA

Sumpor dioksid

           

U decembru 2020.god. izvršena su ukupno 62 dnevna merenja SO2 na 2 merna mesta, 31 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 31 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

 U decembru 2020.god. nije bilo vrednosti  koncentracija SO2  preko granične vrednosti  imisije za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Granična vrednost,  kao i tolerantna vrednost imisije za SO2  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

 

        Čađ

           

U decembru 2020.god. izvršena su ukupno 62 dnevna merenja čađi na 2 merna mesta, 31 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 31 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U decembru 2020.god. na mernom mestu u ZZJZ u Vranju 2 dana je izmerena koncentracija  čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za jedan dan, dok u  O.Š."Svetozar Marković" u Vranju  nije izmerena koncentracija  čađi  preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za jedan dan.

  Maksimalno dozvoljena vrednost imisije za čadj za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan.

 

         Azot dioksid

 

 

U decembru 2020.god. izvršena su ukupno 62 dnevna merenja azot dioksida na 2 merna mesta, 31 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 31 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

 U decembru 2020.god. nije bilo vrednosti koncentracija NO2 preko granične, kao ni preko tolerantne vrednosti imisije za jedan dan na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, kao i na mernom mestu u ZZJZ u Vranju.

           Granična vrednost imisije za azot dioksid za jedan dan iznosi 85 µg/m³/dan, a tolerantna 89 µg/m³/dan.

 

 

            AerosedimentU decembru 2020.god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina rađena je na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Mesečne vrednosti ukupnih taložnih materija u decembru 2020.god. na ovim mernim mestima  bile su ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec.

Maksimalno dozvoljena vrednost za ukupne taložne materije na mesečnom nivou iznosi 450 mg/m²/dan

 

 

 

           PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA SO2, ČADJI  I  NO2 U VAZDUHU U µg/m³/dan  U  DECEMBRU  2020.GOD.  PO MERNIM  MESTIMA

 

Parametar

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

 

 

        SO2

Broj merenja

31

31

Srednja vrednost

27,3

35,60

Minimum

8,8

24,20

Maksimum

92,8

58,70

Medijana

19,5

34,30

C98

86,90

57,08

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

 

 

       ČADJ

Broj merenja

31

31

Srednja vrednost

13,8

7,80

Minimum

5,6

5,60

Maksimum

58,2

26,50

Medijana

5,8

5,70

C98

56,22

24,04

Broj dana >MDV

2

0

 

 

 

 

       NO2

Broj merenja

31

31

Srednja vrednost

17,9

16,6

Minimum

2,5

7,20

Maksimum

36,0

37,70

Medijana

17,0

14,10

C98

32,80

32,12

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

 

                                   PRIKAZ  REZULTATA  ISPITIVANJA  AEROSEDIMENTA  U DECEMBRU 2020.GOD. U  mg/m²/dan

                                                                       

Parametri

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

Ukupne taložne materije

Broj merenja

1

1

Vrednost

80,03

79,19

> MDV

0

0

 

DR NEVENKA STANOJKOVIĆ

Spec.higijene

 

DEJAN JOVANOVIĆ

Spec.toksikologije