Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Trenutno je 1 član na vezi
Statistika
Posetioci: 2331700
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu 03.07.2013. i saveti alergičnim osobama
03.07.2013

Kao što se iz prikazane tabele vidi trenutno su u vazduhu prisutna polenova zrna iz sve tri biljne grupe koje mi pratimo, i to su - poleni drveća, trava i korova. Polinacija drveća je pri kraju i više  ne očekujemo da njihove koncentracije prelaze graničnu vrednost od 30 zrna/m³ vazduha.

Za većinu vrstu drveća je period cvetanja završen, samim tim je i prestala njihova polinacija tj. emitovanje polena, tako da smo trenutno detektovali prisustvo polenovih zrna sledećih vrsta drveća: bora, jele, tise, čempresa i lipe. Njihove koncenntracije su niske, i u nerednom periodu očekujemo da se taj trend nastavi, do skorog prestanka cvetanja, čime bi period polinacije drveća bio završen.

još...
 
IZVEŠTAJ o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja u maju 2013.god.
17.06.2013

            Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu 11.06.2013. i saveti alergičnim osobama
11.06.2013

 Kao što se iz prikazane tabele vidi trenutno su u vazduhu prisutna polenova zrna većine biljnih vrsta koje ispitujemo iz sve tri grupe - poleni drveća, trava i korova, ali u mnogo manjoj koncentraciji nego u prethodnom periodu. Razlog za to je loše  vreme iz  prethodne nedelje , pa su i vremenski uslovi  nepovoljniji za cvetanje biljaka.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu 06.06.2013. i saveti alergičnim osobama
06.06.2013

 Kao što se iz prikazane tabele vidi trenutno su u vazduhu prisutna polenova zrna većine biljnih vrsta koje ispitujemo iz sve tri grupe - poleni drveća, trava i korova, ali u mnogo manjoj koncentraciji nego u prethodnom periodu. Razlog za to je loše  vreme iz  prethodne nedelje , pa su i vremenski uslovi  nepovoljniji za cvetanje biljaka. 

još...
 
Dodela zahvalnica i pohvalnica za konkurs „Zdravi zubi za zdrav život”
04.06.2013

Kao i prethodnih godina, u okviru obeležavanja XXIII Nedelje zdravlja usta i zuba, raspisan je konkurs za literarne sastave i likovne radove  na temu „Zdravi zubi za zdrav život. Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Vranje odabrao je najbolje radove na nivou Pčinjskog okruga koju ulaze u izbor za najuspešnije radove na republičkom nivou. Proglašenje najboljih radova za Pčinjski okrug sa dodelom zahvalnica i pohvalnica  održano je u 17.05.2013. u Sali Doma zdravlja u Vranju.

 

 

 

još...
 
AKTUELNO: 31. mај – Svеtsкi dаn bеz duvаnsкоg dimа
27.05.2013
 Upоtrеbа duvаnа је јеdаn оd vоdеćih pојеdinаčnih fакtоrа riziка zа rаzvој nајčеšćih hrоničnih mаsоvnih nеzаrаznih оbоljеnjа (mаlignе bоlеsti, bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа, hrоničnа оpstruкtivnа bоlеst plućа i mnоgе drugе). Upоtrеbа duvаnа imа  nеgаtivаn uticај nа rаzvој i zdrаvljе nоvоrоđеnčаdi, dеcе i mlаdih, као i nаstаnак invаlidnоsti, prеrаnе smrti i zаgаđеnjа rаdnоg i јаvnоg prоstоrа i prеdstаvljа јеdаn оd vеćih јаvnоzdrаvstvеnih prоblеmа. Svаке gоdinе Svеtsка zdrаvstvnа оrgаnizаciја (SZО) sа držаvаmа člаnicаmа оbеlеžаvа 31. mај – Svеtsкi dаn bеz duvаnsкоg dimа. Tеmа оvоgоdišnjеg Svеtsкоg dаnа bеz duvаnsкоg dimа је „Zаbrаnа rекlаmirаnjа i prоmоciје duvаnа i spоnzоrstаvа оd strаnе duvаnsке industriје”.

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja u aprilu 2013.god.
24.05.2013

         Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu 14.05.2013. i saveti alergičnim osobama
14.05.2013

Kao što se iz prikazane tabele vidi trenutno su u vazduhu prisutna polenova zrna većine biljnih vrsta koje ispitujemo iz sve tri grupe - poleni drveća, trava i korova, ali u mnogo manjoj koncentraciji nego u prethodnom periodu. Razlog za to je loše  vreme iz  prethodne nedelje , pa su I vremenski uslovi  nepovoljniji za cvetanje biljaka .

još...
 
KONKURS: Rezultati konkursa „Zdravi zubi za zdrav život“
14.05.2013

Zavod za javno zdravlje Vranje, Centar za promociju zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, a uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, raspisao je nagradni konkurs za literarne i likovne radove u okviru obeležavanja XXIII  Nedelje zdravlja usta i zuba na temu: „Zdravi zubi za zdrav život“. Konkurs je bio namenjen deci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih škola. Na konkurs je prispelo 85  likovnih i 21 literarni rad.

još...
 
AKTUELNO: „Zdrаvi zubi zа zdrаv živоt“ – XXIII Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа
10.05.2013

Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа u Rеpublici Srbiјi sе оbеlеžаvа cvаке gоdinе tокоm trеćе nеdеljе mаја како bi sе uкаzаlо nа znаčај оrаlnоg zdrаvljа i vеliке zаstupljеnоsti  bоlеsti ustа i zubа.  Оvе gоdinе, u pеriоdu оd 13. dо 19. mаја  оbеlеžаvа sе XXIII Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа pоd slоgаnоm „Zdrаvi zubi zа zdrаv živоt”. Каmpаnjа sе rеаlizuје nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа Rеpubliке Srbiје, а u оrgаnizаciјi Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” i Stоmаtоlоšкоg fакultеtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu.

još...
 
AKTUELNO: Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti 10. mај 2013. gоdinе
10.05.2013
Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) је u cilju pоdizаnjа svеsti cеlокupnе svеtsке јаvnоsti о znаčајu i vаžnоsti rеdоvnе fizičке акtivnоsti u оčuvаnju i unаprеđеnju dоbrоg zdrаvljа i blаgоstаnjа dаnа 10. mаја 2002. gоdinе pокrеnulа glоbаlnu iniciјаtivu zа оbеlеžаvаnjе
još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu 10.05.2013. i saveti alergičnim osobama
10.05.2013
Kao što se iz prikazane tabele vidi trenutno su u vazduhu prisutna polenova zrna svih biljnih vrsta koje ispitujemo, a to su poleni drveća, trava i korova. Trave i korovi su na početku polinacije, tako da se u narednom periodu očekuje njihovo intenzivnije cvetanje sa konstantnim porastom koncentarcije polena u vazduhu.
još...
 
AKTUELNO: 5. mаj, Svеtsкi dаn higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа
07.05.2013

Pоzivаmо vаs dа оvе, као i prеthоdnih gоdinа, оrgаnizuјеtе dа sе u svim zdrаvstvеnim ustаnоvаmа nа tеritоriјi vаšе nаdlеžnоsti, оbеlеži 5. mај, Svеtsкi dаn higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа, којi је ustаnоvilа Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја pоd nаzivоm „Sаčuvајtе živоtе – оpеritе svоје ruке”. Dо sаdа sе u оvu mеđunаrоdnu mrеžu uкljučilо prеко 15.600 zdrаvstvеnih ustаnоvа iz 150 zеmаljа.

još...
 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 571 - 589 of 784
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB