Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 6438336
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u maju 2014.god. PDF Štampaj E-pošta
23.06.2014

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova.

Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2. Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).            

Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi saobraćajnih vozila i dr. U zimskim mesecima kada je sezona loženja dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija. Tome doprinose i meteorološki uslovi: niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak.

 

 

Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa. U vreme kada je povećana koncentracija ovih materija, osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i deca treba da izbegavaju  bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost na otvorenom prostoru.

                                       

REZULTATI ISPITIVANJA

 

      Sumpor dioksid

           

U maju 2014.god. izvršena su 62 dnevna merenja SO2 na 2 merna mesta, po 31 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U maju 2014.god. nije bilo  vrednosti  koncentracija SO2  preko granične vrednosti  za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti  za jedan dan, na ovim mernim mestima.

Granična vrednost,  kao i tolerantna vrednost za SO2  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

Čađ

           

U  maju 2014. god. izvršena su 62 dnevna merenja čađi na 2 merna mesta, po 31 na mernom mestu u ZZJZ  i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U maju 2014.god.  na mernom mestu u ZZJZ  Vranje nije bilo izmerenih koncentracija čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan dan, kao i na mernom mestu u O.Š. “Svetozar Marković“.

Maksimalno dozvoljena vrednost za čadj za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan.


Azot dioksid

 

U maju 2014.god. izvršena su  62  dnevna merenja azot dioksida na 2 merna mesta,  po 31 na mernom mestu u ZZJZ  i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U  maju  2014.god. nije bilo  vrednosti  koncentracija NO2  preko granične vrednosti  za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti  za jedan dan, ni na jednom od dva navedena merna mesta.

Granična vrednost za azot dioksid za jedan dan iznosi 85 µg/m³/dan, a tolerantna 125 µg/m³/dan.

 

             Aerosediment

 

U maju 2014.god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina rađena je na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Mesečna vrednost ukupnih taložnih materija u maju 2014.god., na ovim mernim mestima,  bila je ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec.

Maksimalno dozvoljena vrednost za ukupne taložne materije na mesečnom nivou iznosi 450 mg/m²/dan.

 

Tabela sa rezultatima merenja

 

Dr NEVENKA STANOJKOVIĆ

Lekar spec.higijene

                                           

DEJAN JOVANOVIĆ

Spec.toksikologije

 

 
< Prethodno   Sledeće >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB