Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Kontinuirana edukacija
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 1488016
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u maju 2017.god. PDF Štampaj E-pošta
22.06.2017
Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

             Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi saobraćajnih vozila i dr. U zimskim mesecima kada je sezona loženja dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija. Tome doprinose i meteorološki uslovi: niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak.

Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa. U vreme kada je povećana koncentracija ovih materija, osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i deca treba da izbegavaju  bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost na otvorenom prostoru.

 

REZULTATI ISPITIVANJA

 

Sumpor dioksid

           

U maju 2017.god. izvršeno je ukupno 45 dnevnih  merenja  SO2 na 2 merna mesta, 31  na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i  14 na mernom mestu  u O.Š.“S. Marković“ u Vranju (od 01.05. do 17.05.2017.god. aparat nije radio zbog servisiranja).

 U maju  2017. god. nije bilo  vrednosti  koncentracija SO2  preko granične vrednosti  imisije za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Granična vrednost,  kao i tolerantna vrednost imisije za SO2  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

Čađ

           

U maju 2017. god. izvršeno je ukupno 45 dnevnih  merenja  čađi na 2 merna mesta, 31  na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 14  na mernom mestu  u O.Š.“S. Marković“ u Vranju (od 01.05. do 17.05.2017.god. aparat nije radio zbog servisiranja).

 U  maju  2017.god. na mernom mestu u ZZJZ  u Vranju nije bilo izmerenih koncentracija čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za jedan dan, kao i na mernom mestu u O.Š. “Svetozar Marković“.

 Maksimalno dozvoljena vrednost imisije za čadj za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan.

 

Azot dioksid

  

U  maju 2017.god.  izvršeno je  45  dnevnih  merenja  azot dioksida  na 2 merna mesta, 31  na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 14  na mernom mestu  u O.Š.“S. Marković“ u Vranju (od 01.05. do 17.05.2017.god. aparat nije radio zbog servisiranja).  

U  maju  2017.god. nije bilo  vrednosti  koncentracija NO2  preko granične vrednosti  imisije za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan, ni na jednom od dva navedena merna mesta.

             Granična vrednost imisije za azot dioksid za jedan dan iznosi 85 µg/m³/dan, a tolerantna 125 µg/m³/dan.

 

 

            Aerosediment

 

 

U maju 2017.god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina rađena je na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Mesečne vrednosti ukupnih taložnih materija u maju 2017.god., na ovim mernim mestima,  bile su ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec.

Maksimalno dozvoljena vrednost za ukupne taložne materije na mesečnom nivou iznosi 450 mg/m²/dan

 

 

PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA SO2, ČADJI  I  NO2 U VAZDUHU U µg/m³/dan  U  MAJU  2017.GOD.  PO MERNIM  MESTIMA

 

Parametar

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

 

 

        SO2

Broj merenja

31

14

Srednja vrednost

15,2

20,0

Minimum

6,6

9,0

Maksimum

46,7

38,9

Medijana

13,8

16,6

C98

38,9

35,8

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

 

 

       ČADJ

Broj merenja

31

14

Srednja vrednost

6,4

6,1

Minimum

6,3

5,7

Maksimum

7,9

6,8

Medijana

6,4

6,1

C98

6,5

6,4

Broj dana >MDV

0

0

 

 

 

 

       NO2

Broj merenja

31

14

Srednja vrednost

17,9

14,3

Minimum

7,8

10,2

Maksimum

30,5

26,3

Medijana

17,3

13,3

C98

28,9

16

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

 

PRIKAZ  REZULTATA  ISPITIVANJA  AEROSEDIMENTA  U  MAJU  2017.GOD. U  mg/m²/dan

 

                                                                       

Parametri

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

Ukupne taložne materije

Broj merenja

1

 

1

Vrednost

88,0

27,3

> MDV

0

0

 
< Prethodno   Sledeće >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB