Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji pčinjskog okruga
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Trenutno je 5 gostiju na vezi
Statistika
Posetioci: 2512010
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u junu 2019.god. PDF Štampaj E-pošta
17.07.2019

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

REZULTATI ISPITIVANJA


      Sumpor dioksid

           

U junu 2019.god. izvršeno je  ukupno 60 dnevnih merenja  SO2 na 2 merna mesta, 30 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 30 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju

 U junu  2019. god. nije bilo  vrednosti  koncentracija SO2  preko granične vrednosti  imisije za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Granična vrednost,  kao i tolerantna vrednost imisije za SO2  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

Čađ

           

U junu 2019.god. izvršeno je ukupno 60 dnevnih  merenja  čađi na 2 merna mesta, 30 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 30 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U junu 2019.god. na mernom mestu u ZZJZ  u Vranju nije bilo izmerenih koncentracija čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za jedan dan, kao i na mernom mestu u O.Š. “Svetozar Marković“.

  Maksimalno dozvoljena vrednost imisije za čadj za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan.

 

Azot dioksid

 

U junu 2019.god. izvršeno je ukupno 60 dnevnih  merenja  azot dioksida na 2 merna mesta, 30 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 30 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

 U junu  2019.god. nije bilo vrednosti koncentracija NO2 preko granične, kao ni preko tolerantne vrednosti imisije za jedan dan na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, kao i na mernom mestu u ZZJZ u Vranju.

           Granična vrednost imisije za azot dioksid za jedan dan iznosi 85 µg/m³/dan, a tolerantna 125 µg/m³/dan.

 

            Aerosediment


U junu 2019.god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina rađena je na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Mesečne vrednosti ukupnih taložnih materija u  junu  2019.god., na ovim mernim mestima,  bile su ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec.

Maksimalno dozvoljena vrednost za ukupne taložne materije na mesečnom nivou iznosi 450 mg/m²/dan

 

                 PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA SO2, ČADJI  I  NO2 U VAZDUHU U µg/m³/dan  U  JUNU  2019.GOD.  PO MERNIM  MESTIMA

 

Parametar

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

 

 

        SO2

Broj merenja

30

30

Srednja vrednost

8,8

7,7

Minimum

5,4

4,4

Maksimum

11,9

10,7

Medijana

9,2

7,5

C98

11,69

10,56

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

 

 

       ČADJ

Broj merenja

30

30

Srednja vrednost

6,0

6,2

Minimum

5,9

6,0

Maksimum

6,1

6,6

Medijana

6,0

6,2

C98

6,08

6,36

Broj dana >MDV

0

0

 

 

 

 

       NO2

Broj merenja

30

30

Srednja vrednost

12,3

9,4

Minimum

7,9

5,0

Maksimum

19,9

16,1

Medijana

11,5

8,7

C98

19,64

15,23

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

                                     PRIKAZ  REZULTATA  ISPITIVANJA  AEROSEDIMENTA  U  JUNU  2019.GOD. U  mg/m²/dan

                                                                       

Parametri

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

Ukupne taložne materije

Broj merenja

1

1

Vrednost

143,3

37,3

> MDV

0

0

 

DR NEVENKA STANOJKOVIĆ

Spec.higijene

                                           

DEJAN JOVANOVIĆ

Spec.toksikologije

 

 
< Prethodno   Sledeće >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB