Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Kako se zaštititi od korona virusa
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 1517451
Covid19 - Zaključak Vlade RS o visini naknade za testiranje na lični zahtev SARS-CoV-2 PDF Štampaj E-pošta
09.07.2020
цовид19-тестирање-2.јпг

Zavod za javno zdravlje Vranje od 13.07.2020. NE RADI RT-PCR testove na LIČNI ZAHTEV građana, dok brzo serološko testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2, na lični zahtev, radi i dalje.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US 72/12, 7/14 - US 44/14 i 30/18 - dr. zakon), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, 01. jula 2020. DONELA JE ZAKLJUČAK:

 

1. Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični   zahtev   za  državljane   Republike   Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članova njihovih porodica iznosi 6.000,00 dinara, a za druge strane državljane visina naknade za RT-PCR testiranje na lični zahtev iznosi 120 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate), a koje testiranje vrše zdravstvene ustanove u javnoj svojini Republike Srbije.

 

2. Visina naknade za brzo serološko testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2na lični zahtev za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članova njihovih porodica iznosi 1.200,00 dinara, a za druge strane državljane visina naknade za brzo serološko testiranje na lični zahtev iznosi 25 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate), a koje testiranje vrše zdravstvene ustanove u javnoj svojini Republike Srbije.

   

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da testiranje na virus korone COVID-19 mogu izvršiti u Zavodu za javno zdravlje Vranje, svakim radnim danom od 08.00h-11.00h.

 

 

1. VAŽNO OBAVEŠTENJE U VEZI NAČINA UPLATE ZA TESTIRANJE NA LIČNI ZAHTEV BRZIM SEROLOŠKIM TESTOVIMA NA VIRUS SARS-CoV2

 

Instrukcija za uplatu sredstava za testiranje brzim serološkim testovima na virus SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 

 

PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS CoV2

 

 

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

 

 

IZNOS: 1.200 dinara (za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članova njihovih porodica)

 ili 

IZNOS: 25 evra (za druge strane državljane u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) 

 

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA

 

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

 

 

IZNOS: 1.200 dinara (za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članova njihovih porodica)

 ili 

 IZNOS: 25 evra (za druge strane državljane u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

 

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

 

Sva lica su podnosioci ličnog zahteva za ispitivanje virusa brzim serološkim testovima.

Pristupite ličnom zahtevu za testiranje brzim serološkim testovima na virus SARS-CoV2

 

 

2. Zavod za javno zdravlje Vranje od 13.07.2020. NE RADI RT-PCR testove na LIČNI ZAHTEV građana.

 

RFZO- u se može uplatiti testiranje na lični zahtev RT-PCR metodom, a uraditi u referentnim laboratorijama (pitati RFZO o detaljima).

 

OBAVEŠTENJE U VEZI NAČINA UPLATE ZA TESTIRANJE NA LIČNI ZAHTEV RT-PCR METODOM radi ispitivanja prisustva virusa SARS-CoV-2

 

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu RT-PCR testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34

PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS CoV-2

 

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja,

Mesto prebivališta;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

 

IZNOS: 6.000 dinara (za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članova njihovih porodica

  ili 

IZNOS: 120 evra (za druge strane državljane, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

 

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG

UPLATIOCA

 

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

 

IZNOS: 6.000 dinara (za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članova njihovih porodica

  ili 

IZNOS: 120 evra (za druge strane državljane, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

 

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): PIB PRAVNOG LICA

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

 

Sva lica su podnosioci ličnog zahteva za ispitivanje virusa primenom RT-PCR testa.

Pristupite Ličnom zahtevu za RT-PCR testiranje na COVID-19

 

 

 

 
< Prethodno   Sledeće >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB