Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Trenutno je 1 gost i 1 član na vezi
Statistika
Posetioci: 6141109
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za februar 2021.god. PDF Štampaj E-pošta
19.03.2021

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi saobraćajnih vozila i dr. U zimskim mesecima kada je sezona loženja dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija. Tome doprinose i meteorološki uslovi: niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak.

Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa. U vreme kada je povećana koncentracija ovih materija, osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i deca treba da izbegavaju  bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost na otvorenom prostoru.

                                       

 

REZULTATI ISPITIVANJA

 

Sumpor dioksid

           

U februaru 2021.god. izvršeno je 28 dnevnih merenja SO2 na na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, dok na mernom mestu u ZZJZ u Vranju nisu vršena merenja SO2 zato što je aparat bio u kvaru (odnosno bio je na servisiranju).

 U februaru 2021.god. nije bilo vrednosti  koncentracija SO2  preko granične vrednosti  imisije za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan na mernom mestu u  O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Granična vrednost,  kao i tolerantna vrednost imisije za SO2  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

Čađ

           

U februaru 2021.god. izvršeno je 28 dnevnih merenja čađi na na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, dok na mernom mestu u ZZJZ u Vranju nisu vršena merenja čađi zato što je aparat bio u kvaru (odnosno bio je na servisiranju).

U februaru 2021.god. na mernom mestu u O.Š."Svetozar Marković" u Vranju 1 dan je izmerena koncentracija  čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za jedan dan.

  Maksimalno dozvoljena vrednost imisije za čadj za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan.

 

Azot dioksid

 

 

U februaru 2021.god. izvršeno je 28 dnevnih merenja azot dioksida na  mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, dok na mernom mestu u ZZJZ u Vranju nisu vršena merenja azot dioksida  zato što je aparat bio u kvaru (odnosno bio je na servisiranju).

U februaru 2021.god. nije bilo vrednosti koncentracija NO2 preko granične, kao ni preko tolerantne vrednosti imisije za jedan dan na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

           Granična vrednost imisije za azot dioksid za jedan dan iznosi 85 µg/m³/dan, a tolerantna 89 µg/m³/dan.

 

 

            Aerosediment

 

 

 U februaru 2021.god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina rađena je na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Mesečne vrednosti ukupnih taložnih materija u februaru 2021.god. na ovim mernim mestima  bile su ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec.

Maksimalno dozvoljena vrednost za ukupne taložne materije na mesečnom nivou iznosi 450 mg/m²/dan


 

PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA SO2, ČADJI  I  NO2 U VAZDUHU U µg/m³/dan  U  FEBRUARU  2021.GOD.  PO MERNIM  MESTIMA

 

Parametar

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

 

 

        SO2

Broj merenja

-

28

Srednja vrednost

-

82,47

Minimum

-

12,60

Maksimum

-

120,60

Medijana

-

90,0

C98

-

116,44

Broj dana >GVI

-

0

Broj dana > TVI

-

0

 

 

 

       ČADJ

Broj merenja

-

28

Srednja vrednost

-

20,42

Minimum

-

5,50

Maksimum

-

53,30

Medijana

-

20,45

C98

-

44,87

Broj dana >MDV

-

1

 

 

 

 

       NO2

Broj merenja

-

28

Srednja vrednost

-

5,9

Minimum

-

1,80

Maksimum

-

21,10

Medijana

-

3,15

C98

-

16,88

Broj dana >GVI

-

0

Broj dana > TVI

-

0


 

                    PRIKAZ  REZULTATA  ISPITIVANJA  AEROSEDIMENTA  U  FEBRUARU  2021.GOD. U  mg/m²/dan

 

                                                                       

Parametri

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

Ukupne taložne materije

Broj merenja

1

1

Vrednost

63,32

58,93

> MDV

0

0

 

DR NEVENKA STANOJKOVIĆ

Spec.higijene

 

DEJAN JOVANOVIĆ

Spec.toksikologije 

 
< Prethodno   Sledeće >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB