Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Statistika
Posetioci: 6438673
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za jul 2021.god. PDF Štampaj E-pošta
17.08.2021

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

 

 

Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi saobraćajnih vozila i dr. U zimskim mesecima kada je sezona loženja dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija. Tome doprinose i meteorološki uslovi: niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak.

Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa. U vreme kada je povećana koncentracija ovih materija, osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i deca treba da izbegavaju  bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost na otvorenom prostoru.

                                       

 

REZULTATI ISPITIVANJA

 

Sumpor dioksid

           

U julu 2021.god. izvršeno je ukupno 45 dnevnih merenja SO2 na 2 merna mesta, 25 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 20 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

 U julu 2021.god. nije bilo vrednosti  koncentracija SO2  preko granične vrednosti  imisije za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Granična vrednost,  kao i tolerantna vrednost imisije za SO2  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

 

Čađ

           

U julu 2021.god. izvršeno je ukupno 45 dnevnih merenja čađi na 2 merna mesta, 25 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 20 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U julu 2021.god. na mernom mestu u ZZJZ u Vranju nije izmerena koncentracija  čađi  preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za jedan dan, kao i na mernom mestu u  O.Š."Svetozar Marković" u  Vranju.

Maksimalno dozvoljena vrednost imisije za čadj za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan.

 

 

Azot dioksid

 

 

U julu 2021.god. izvršeno je ukupno 45 dnevnih merenja azot dioksida na 2 merna mesta, 25 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 20 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U julu 2021.god. nije bilo vrednosti koncentracija NO2 preko granične, kao ni preko tolerantne vrednosti imisije za jedan dan na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, kao i na mernom mestu u ZZJZ u Vranju.

           Granična vrednost imisije za azot dioksid za jedan dan iznosi 85 µg/m³/dan, a tolerantna 89 µg/m³/dan.

 

 

            Aerosediment

 

U julu 2021.god. analiza aerosedimenta u mesečnom uzorku padavina rađena je na mernom mestu  u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, a nije rađena na mernom mestu u ZZJZ  Vranje jer nije bilo aerosedimenta.

Mesečna vrednost ukupnih taložnih materija u julu 2021.god. na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“  u Vranju  bila je ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec.

Maksimalno dozvoljena vrednost za ukupne taložne materije na mesečnom nivou iznosi 450 mg/m²/dan

 

 

PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA SO2, ČADJI  I  NO2 U VAZDUHU U µg/m³/dan  U  JULU  2021.GOD.  PO MERNIM  MESTIMA

 

Parametar

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

 

 

        SO2

Broj merenja

25

20

Srednja vrednost

56,40

22,70

Minimum

31,90

9,30

Maksimum

89,90

41,30

Medijana

56,70

21,20

C98

80,82

40,84

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

 

 

       ČADJ

Broj merenja

25

20

Srednja vrednost

7,50

6,60

Minimum

6,80

5,40

Maksimum

20,30

8,30

Medijana

6,90

6,60

C98

14,59

8,14

Broj dana >MDV

0

0

 

 

 

 

       NO2

Broj merenja

25

20

Srednja vrednost

16,80

9,2

Minimum

7,10

3,80

Maksimum

24,30

18,60

Medijana

16,70

9,00

C98

24,10

16,32

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

  

 

 

 

PRIKAZ  REZULTATA  ISPITIVANJA  AEROSEDIMENTA  U  JULU  2021.GOD. U  mg/m²/dan

 

                                                                       

Parametri

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

Ukupne taložne materije

Broj merenja

-

1

Vrednost

-

37,78

> MDV

-

0

 

                                                                                              

 

                                                                                    DR NEVENKA STANOJKOVIĆ

                                                                                               Spec.higijene

                                           

                                                                                              DEJAN JOVANOVIĆ

                                                                                              Spec.toksikologije

 
< Prethodno   Sledeće >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB