Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 6140936
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za mart 2022.god PDF Štampaj E-pošta
13.06.2022

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi saobraćajnih vozila i dr. U zimskim mesecima kada je sezona loženja dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija. Tome doprinose i meteorološki uslovi: niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak.

Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa. U vreme kada je povećana koncentracija ovih materija, osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i deca treba da izbegavaju  bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost na otvorenom prostoru.

                                       

 


REZULTATI ISPITIVANJA

Sumpor dioksid

           

U martu 2022.god. izvršeno je ukupno 56 dnevnih merenja koncentracija SO2 u vazduhua na 2 merna mesta, 31 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 27 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

 U martu 2022.god. nivo SO2  nije bio preko granične vrednosti za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti za jedan dan na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju po Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013.

Granična vrednost, kao i tolerantna vrednost koncentracije SO2 u vazduhu  za jedan dan iznosi 125 µg/m³/dan .

 

 Čađ

           

U martu 2022.god. izvršeno je ukupno 56 dnevnih merenja koncentracija čađi u vazduhu na 2 merna mesta, 31 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 27 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U martu 2022.god. na mernom mestu u ZZJZ u Vranju,  kao i na mernom mestu u  O.Š."Svetozar Marković" u Vranju, nivo čađi nije bio preko maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan dan po važećoj Uredbi.

Maksimalno dozvoljena vrednost koncentracije čadji u vazduhu za jedan dan iznosi 50 µg/m³/dan.

 

 Azot dioksid 

 

U martu 2022.god. izvršeno je ukupno 56 dnevnih merenja koncentracija azot dioksida u vazduhu na 2 merna mesta, 31 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju i 27 na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

U martu 2022.god. nivo NO2 nije bio preko granične, kao ni preko tolerantne vrednosti za jedan dan po važećoj Uredbi na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, kao i na mernom mestu u ZZJZ u Vranju

Granična vrednost, kao i tolerantna vrednost koncentracije azot dioksida u vazduhu  za jedan dan iznosi  85 µg/m³/dan.

         

 

Aerosediment

U martu 2022.god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina rađena je na mernim mestima  u ZZJZ  Vranje i O.Š.“S. Marković“ u Vranju.

Nivo ukupnih taložnih materija u martu 2022.god.na mernom mestu u ZZJZ u Vranju, kao i na mernom mestu u O.Š.“S. Marković“ u Vranju, bio je ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec po važećoj Uredbi.

Maksimalno dozvoljena vrednost koncentracije ukupnih taložnih materija za jedan mesec iznosi 450 mg/m²/dan.

 

 

PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA SO2, ČADJI  I  NO2 U VAZDUHU U µg/m³/dan  U  MARTU  2022.GOD.  PO MERNIM  MESTIMA

 

Parametar

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

 

 

        SO2

Broj merenja

31

27

Srednja vrednost

34,55

24,47

Minimum

21,20

18,09

Maksimum

49,41

39,01

Medijana

34,15

28,00

C98

49,18

38,82

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0

 

 

 

       ČADJ

Broj merenja

31

27

Srednja vrednost

12,16

9,92

Minimum

5,90

5,76

Maksimum

30,94

25.88

Medijana

11,52

9,92

C98

23,91

25,76

Broj dana >MDV

0

0

 

 

 

 

       NO2

Broj merenja

31

27

Srednja vrednost

18,85

11,33

Minimum

10,66

8,63

Maksimum

66,83

25,50

Medijana

16,04

11,70

C98

43,92

24,80

Broj dana >GVI

0

0

Broj dana > TVI

0

0 

PRIKAZ  REZULTATA  ISPITIVANJA  AEROSEDIMENTA  U  MARTU  2022.GOD. U  mg/m²/dan

 

                                                                                               

Parametri

 

Zavod za javno zdravlje Vranje

O.Š.“Svetozar Marković“ Vranje

 

Ukupne taložne materije

Broj merenja

1

1

Vrednost

442,20

115,0

> MDV

0

0

 

                                                                                              

 

                                                                                       DR NEVENKA STANOJKOVIĆ

                                                                                                 Spec.higijene

                                           

                                                                                              DEJAN JOVANOVIĆ

                                                                                              Spec.toksikologije 

 
< Prethodno   Sledeće >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB