Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Statistika
Posetioci: 6141316
Centar za higijenu i humanu ekologiju PDF Štampaj E-pošta
21.01.2008

Načelnik 

Miroslav Simić

spec.medicinske nuklearne fizike

tel. 017/421-310, lok.104

e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

 

Rukovodioc laboratorije za ekotoksikološku dijagnostiku

Gorica Stojanović 

spec. sanitarne hemije

tel. 017/421-310, lok.201

e-mail:  Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

 

Rukovodioc laboratorije za sanitarnu mikrobiologiju

dr Vesna Stanković

spec.mikrobiologije

tel. 017/421-310, lok.131

e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

 

Odsek za prijem uzoraka 

Rukovodilac odseka: Dr Nebojša Stojanović, specijalista higijene

tel./faks. 017/421-310, lok.114

e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Prijem uzoraka: 07.00 - 19.00h radnim danom, subotom od 07.00-13.00

Preuzimanje Izveštaja o ispitivanju: 07.00 - 14.30h radnim danom 

 

Centar za higijenu i humanu ekologiju ima sledeći delokrug rada:

 

• Ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće i sprovođenje nadzora nad centralnim gradskim vodovodima i drugim objektima za javno vodosnabdevanje

  Ispitivanje kvaliteta prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih voda i stonih voda

  Ispitivanje kvaliteta vode u javnim bazenima

  Ispitivanje podzemnih voda, površinskih i otpadnih voda

  Ispitivanje kvaliteta voda za analitičku, laboratorijsku upotrebu i upotrebu u farmaciji

  Ispitivanje zdravstvene bezbednosti hrane

  Ispitivanje zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe

  Kontrola kvaliteta ambijentalnog vazduha-imisija

  Sanitarno higijenski nadzor škola i kuhinja za ishranu predškolske i školske dece, kao i objekata za proizvodnju i preradu hrane

  Sanitarno higijenski nadzor zdravstvenih ustanova

  Sanitarno higijenski nadzor objekata od šireg higijensko epidemiološkog značaja

  Dezinfekcija vodovodnih instalacija, malih vodovodnih sistema, bunara idr.

  kontrole briseva na bakteriološku čistoću  (ruke zaposlenih, radne površine, posudja i pribora  za jelo i piće idr.)

  kontrola briseva na bakteriološku ispravnost iz ustanova primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite  u cilju sprečavanja i suzbijanja intrahospitalnih infekcija

  kontrola efikasnosti rada sterilizatora i autoklava biološkim ogledom

  kontrola sterilnosti materijala i medicinskog pribora

  merenje nivoa buke u životnoj sredini

  praćenje stanja i prognoza aeropolena

  edukacija i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika

  konsultacija pacijenata i klijenata

  zdravstveno-vaspitni rad i savetovališni rad

  Savetovališni rad ispitivanja individualne uhranjenosti i predlaganje dijeta za saniranje poremećaja ili lečenje bolesti u vezi sa ishranom

 

Radno vreme savetovališta: 09.00 - 13.00h sredom

Uput nije potreban.

 Potrebno je poneti biohemijske analize krvi.

 

Ekotoksikološka laboratorija

  

Laboratorija sanitarne hemije sa ekotoksikologijom postoji od kada i Zavod, a nakon 2000. i 2006.godine organizacionim proširenjem oformljeni su odseci:

- Kontrole kvaliteta i zdravstvene ispravnosti voda
- Kontrole kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica
- Kontrole kvaliteta vazduhaImage
- Instrumentalnih analiza

Ispitivanja se vrše 
- u okviru monitoringa
- prema higijensko-epidemiološkim indikacijama
- po ugovoru ili na lični zahtev
o primenom standardnih metoda analiza prema JUS, ISO,JUS ISO, AOAC i drugih
- obavlja ih 15 strucnih i obrazovanih lica sa dugogodišnjim iskustvom (specijalisti sanitarne hemije, diplomirani hemičari i fizikohemičar, hemijski tehničari)

Siatem kvaliteta je usaglašen sa zahtevima standarda JUS ISO 9001.

U domenu kontrole kvaliteta i zdravstvene ispravnosti voda 
laboratorija vrši ispitivanja

1. Fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih pokazatelja higijenske ispravnosti voda za pice i mineralnih voda
2. Fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih pokazatelja kvaliteta voda za kupanje i rekreaciju (bazeni i vodotoci)
3. Fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih pokazatelja kvaliteta voda za analitičku, laboratorijsku upotrebu i upotrebu u farmaciji
4. Sadržaja teških metala (Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Co) u svim vodama
5. Sadržaja slobodnih cijanida

U domenu ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica, laboratorija je u mogucnosti da vrši utvrdivanje parametara

1. Kontrole kvaliteta

2. Kontrole sadržaja pojedinih aditiva (veštacki zasladivaci, konzervansi, veštačke boje, nitriti, polifosfati)
3. Odredivanje mikotoksina (aflatoksini B1, B2, G1, G2, zearalenon i ohratoksin A)
4. Utvrdivanje energetske vrednosti obroka iz objekata društvene i kolektivne ishrane
žita i mlinski proizvodi kafa i proizvodi od kafe
pekarski proizvodi kuhinjska so
testenine i brzo smrznuta testa osvežavajuća bezalkoholna pića
keks i proizvodi srodni keksu pivo
poslastičarski proizvodi čajevi
voće, povrće i proizvodi od voća i povrća šećer 
voćni sokovi proizvodi od mesa

U domenu ispitivanja kvaliteta vazduha u komunalnoj sredini, 
laboratorija vrši uzorkovanje i odredivanje

1. Sumpor dioksida, vodonik sulfida, azot dioksida, amonijaka, hlorovodonika i hlora
2. Benzena, toluena i ksilena
3. Čađi i suspendovanih čestica
4. Taložnih materija (aerosedimenta)
5. Teških metala (Hg, Pb, Cd, Zn, Ni) u suspendovanim česticama i taložnim materijama
Sva ispitivanja se vrše kao deo kontinuiranog monitoringa životne sredine ili kao jednokratna (tj višekratna – u odredenim vremenskim intervalima) merenja prema posebnim zahtevima (ispitivanja uticaja pojedinih subjekata na životnu sredinu).

Laboratorija je

Razvila sistem postupaka koji obezbeduju objektivnost, nepristrasnost i efikasnost u poslovanju

Primenjuje priznate metode ispitivanja

Koristi pouzdanu opremu za ispitivanje kontrolisanu u skladu sa zahtevima iz oblasti metrologije

Ima stručno osposobljen kadar

U mogućnosti da vrši edukaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u domenu sanitarne hemije.

 

Sanitarna mikrobiologija

 

Laboratorija obuhvata ispitivanja iz oblasti:

 

1. mikrobiologije voda (za piće, površinske, za rekreaciju)
2. mikrobiologije namirnica iz prometa, i u prozvodnji.
3. mikrobiologije predmeta opšte upotrebe (sredstva za ličnu higijenu i ulepšavanje lica i tela, duvanske prerađevine i pribor za jednokratnu upotrebu za jelo i piće)
4. kontrole briseva na bakteriološku čistoć (ruke zaposlenih, radne površine, pribor za jelo i piće)

5. ispitivanje sterilnosti ambalaže i medicinskog pribora

 

Obrada uzoraka iz životne sredine vrši se prema metodama definisanim u važećim pravilnicima i regulisana je zakonom.


Laboratorija pored korišćenja gotovih reagenasa i hranjivih podloga vrši i sopstvenu proizvodnju podlogu i reagensa.

 

Celokupan biohazardni otpad iz laboratoije izlazi dekontamiran metodom autoklaviranja.

 

Pored osnovne delatnosti u OJ Mikrobiologije obavljaju se i drugi poslovi:

- edukacija i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika

- stručno-metodološka pomoć zdravstvenim ustanova
- konsultacija pacijenata i klijenata

 

 

 

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB