Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 3499232
OGLAS za prijem u radni odnos na određ. vreme,sa punim radnim vremenom,u trajanju od šest meseci PDF Štampaj E-pošta
14.08.2020

   

Na osnovu člana 22. Statuta Zavoda za javno zdravlje Vranje, člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl. RS 96/19), u skladu sa dopisom Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ broj 4672/1 od 28.07.2020. godine i Odlukom v.d. direktora broj 05-3039/20-05 od 04.08.2020. godine, raspisuje se

   

O G L A S

za prijem u radni odnos:

 

na određeno vreme, sa punim radnim vremenom,  u trajanju od šest meseci, zbog povećanog obima posla na poslovima vezanim za zaraznu bolest COVID-19 izazvanu virusom SARS-CoV-2 koja je Odlukom Vlade Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 23/20) proglašena zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju, i to sledećeg kadra:

1. Doktor medicine – 3 izvršioca

   

Uslovi:

-završen Medicinski fakultet

-položen stručni ispit

-posedovanje licence za rad

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ZZJZ Vranje.

 

Zainteresovani  kandidati su dužni da pored prijave na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i kontakt adresom dostave i:

-Očitane podatke sa lične karte;

-Overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

-Overenu fotokopiju uverenja o državljanstu RS (ne starijeg od  6 meseci);

-Uverenje nadležnog Osnovnog i Višeg suda da se protiv kandidata ne vodi   krivični postupak (ne starije od 6 meseci);

-Overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu;

-Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

-Overenu fotokopiju licence nadležne komore ili rešenje o produženju licence;

 

2. Viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inženjer – 3 izvršioca

 

 Uslovi:

-završena Viša medicinska škola/Visoka zdravstvena škola strukovnih studija,  odsek sanitarni tehničar/strukovni sanitarno-ekološki inženjer

-položen stručni ispit

-posedovanje licence za rad

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ZZJZ Vranje.

 

 

Zainteresovani  kandidati su dužni da pored prijave na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i kontakt adresom dostave i:

-Očitane podatke sa lične karte;

-Overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

-Overenu fotokopiju uverenja o državljanstu RS (ne starijeg od  6 meseci);

-Uverenje nadležnog Osnovnog i Višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični  postupak (ne starije od 6 meseci);

-Overenu fotokopiju diplome o završenoj Višoj medicinskoj školi/Visokoj   zdravstvenoj školi strukovnih studija, odsek sanitarni tehničar/strukovni sanitarno-ekološki inženjer;

-Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

-Overenu fotokopiju licence nadležne komore ili rešenje o produženju licence;

 

3. Medicinska sestra/tehničar – 4 izvršioca

 

Uslovi:

-završena srednja Medicinska škola, opšti smer

-položen stručni ispit

-posedovanje licence za rad

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ZZJZ Vranje.


 

Zainteresovani  kandidati su dužni da pored prijave na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i kontakt adresom dostave i:

-Očitane podatke sa lične karte;

-Overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

-Overenu fotokopiju uverenja o državljanstu RS (ne starijeg od  6 meseci);

-Uverenje nadležnog Osnovnog i Višeg suda da se protiv kandidata ne vodi  krivični postupak (ne starije od 6 meseci);

-Overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, odsek opšti smer;

-Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

-Overenu fotokopiju licence nadležne komore ili rešenje o produženju licence;

 

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje u publikaciji  „Poslovi“.

 

Oglas će biti objavljen i na oglasnoj tabli i internet stranici Zavoda za javno zdravlje Vranje, kao i na internet stranici Ministarstva zdravlja.

 

Prijave na oglas dostaviti u zatvorenoj koverti Službi za pravne i ekonomsko –finansijske poslove Zavoda za javno zdravlje Vranje, ili poštom na adresu: Jovana Jankovića Lunge br. 1, 17500 Vranje, sa naznakom „Prijava na oglas sa naznakom stručnog kadra za koji kandidat podnosi prijavu“.

 

•Kandidati koji ne budu izabrani biće obavešteni u skladu sa Zakonom.

•Priložena konkursna dokumentacija kandidatima koji nisu izabrani biće vraćena zajedno za obaveštenjem o izboru kandidata.

•Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na određeno vreme pre zaključenja Ugovora o radu biće dužan da dostavi lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

•Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


 Datum objave oglasa: 12.08.2020. (deo na sajtu: Oglasi/ Konkursi)

                                                                    v.d. direktora

                                                                   dr Svetlana Stojanović

 
< Prethodno   Sledeće >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB