Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 6140999
KONKURS: „Zdrav osmeh – lep osmeh“, dodela priznanja
06.06.2014

 

ImageZavod za javno zdravlje Vranje raspisao je konkurs na teritoriji Pčinjskog okruga za najbolje literarne sastave i likovne radove u okviru kampanje »XXIV Nedelja zdravlja usta i zuba 2014. godine« na temu: »ZDRAV OSMEH – LEP OSMEH«. U Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje pristigla su preko 400 radova iz 20 osnovnih škola i 11 vrtića. 


još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 23. nedelju i saveti alergičnim osobama
03.06.2014

Trenutno su u vazduhu prisutna polenova zrna iz sve tri biljne grupe koje pratimo, a to su – poleni drveća, trava i korova. S obzirom da su ove godine sve biljne vrste počele ranije sa cvetanjem, konstatujemo već sada  prisustvo polena trava i korova, što je malo neubičajeno za ovaj period i dosta ranije u odnosu na prethodnih nekoliko godina. Od polena korova prisutan je polen koprive, kiselice, bokvice, štira, konoplja. Bokvica, štir i konoplja su na početku polinacije i njihovo prisustvo je tokom prethodne sedmice bilo sporadično a koncentracije nisu bile iznad granice osetljivosti od 15 zrna/m³ vazduha za korove.

još...
 
AKTUELNO: Svеtsкi dаn bеz duvаnsкоg dimа
02.06.2014

Svаке gоdinе, 31. mаја, Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) i njеni pаrtnеri оbеlеžаvајu Svеtsкi dаn bеz duvаnsкоg dimа, ističući zdrаvstvеnе riziке pоvеzаnе sа коrišćеnjеm duvаnа i zаlаžući sе zа primеnu dеlоtvоrnih mеrа zа smаnjеnjе upоtrеbе duvаnа. Кrајnji cilj оbеlеžаvаnjа Svеtsкоg dаnа bеz duvаnsкоg dimа је dа dоprinеsе zаštiti sаdаšnjе i budućе gеnеrаciје nе sаmо оd rаzоrnih pоslеdicа pо zdrаvljе, nеgо i оd društvеnih, екоlоšкih i екоnоmsкih lоših pоslеdicа upоtrеbе duvаnа i izlоžеnоsti duvаnsкоm dimu.  Оvе gоdinе Svеtsкi dаn bеz duvаnsкоg dimа оbеlеžаvа sе slоgаnоm „Pоvеćаnjе pоrеzа nа duvаn”.

još...
 
AKTELNO: „Da ne odustanemo“ - Dan sećanja na preminule od side
28.05.2014

Dаnаs, каdа u svеtu višе оd 33 miliоnа оsоbа živi sа HIV-оm cilj оvе каmpаnjе је dа pоrеd оdаvаnjа pоčаsti prеminulimа i еduкаciје stаnоvništvа о HIV-u i AIDS-u, utičе i nа dоnоsiоcе оdluка nа  lокаlnоm i nаciоnаlnоm nivоu, оdnоsnо dа uspоstаvi diјаlоg u zајеdnici о znаčајu i nаčinimа uspеšnе prеvеnciје HIV infекciје, lеčеnju, nеzi i pružаnju pоdršке оsоbаmа које živе sа HIV-оm, аli i stvаrаnju društvеnоg окružеnjа bеz stigmаtizаciје i disкriminаciје, dајući nаdu nоvim gеnеrаciјаmа.

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 22. nedelju i saveti alergičnim osobama
28.05.2014
 Trenutno su u vazduhu prisutna polenova zrna iz sve tri biljne grupe koje pratimo, a to su – poleni drveća, trava i korova. S obzirom da su ove godine sve biljne vrste počele ranije sa cvetanjem, konstatujemo već sada  prisustvo polena trava i korova, što je malo neubičajeno za ovaj period i dosta ranije u odnosu na prethodnih nekoliko godina. Od polena korova prisutan je polen koprive, kiselice, bokvice, štira, konoplja i ambrozije. Bokvica, štir i konoplja su na početku polinacije i njihovo prisustvo je tokom prethodne sedmice bilo sporadično a koncentracije nisu bile iznad granice osetljivosti od 15 zrna/m³ vazduha za korove. Polen koprive i kiselice je u prethodnoj sedmici bio svakodnevno prisutan i očekuje se  tokom ove sedmice da njihove koncentracije budu u stalnom porastu. Ambrozija je bila prisutna tokom nekoliko dana u prethodnojn sedmici sa po kojim zrnom.  Slična situacija se očekuje i tokom ove sedmice, s obzirom da još uvek nije u periodu intenzivnog cvetanja.
još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 21. nedelju i saveti alergičnim osobama
21.05.2014

Trenutno su u vazduhu prisutna polenova zrna iz sve tri biljne grupe koje pratimo, a to su – poleni drveća, trava i korova. S obzirom da su ove godine sve biljne vrste počele ranije sa cvetanjem, konstatujemo već sada  prisustvo polena trava i korova, što je malo neubičajeno za ovaj period i dosta ranije u odnosu na prethodnih nekoliko godina. Od polena korova prisutan je polen koprive, kiselice, bokvice, štira i konoplja. Oni s na početku polinacije i njihovo prisustvo je tokom prethodne sedmice bilo sporadično a koncentracije nisu bile iznad granice osetljivosti od 15 zrna/m³ vazduha za korove. Polen trave je prethodne sedmice bio dva dana neznatno iznad granice osetljivosti od 30 zrna/m³ vazduha. Tokom ove nedelje sa poboljšanjem vremenskih prilika i sa porastom dnevne temperature možemo da očekujemo da koncentracije polena trave i korova budu u porastu a mestimično i iznad prethodno navedenih granica. 

Od drveća konstatovali smo prisustvo sledećih vrsta polena: javora, jasena, tise i čempresa, bora,   platana, vrbe, hrasta, oraha i duda.

još...
 
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u aprilu 2014.god.
20.05.2014

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova.

Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2. Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).
još...
 
OBAVEŠTENJE: Instrukcije za postupanje u vanrednoj situaciji tokom i nakon poplava
16.05.2014
 U TOKU POPLAVE
•    Izbegavajte hodanje kroz poplavnu vodu ili ulaženje u nesigurne zgrade ili objekte, zbog mogućih skrivenih opasnosti, kao što su rupe ili nadolazeća voda.
•    Slušajte uputstva nadležnih organa vezanih za evakuaciju. Ako Vam je savetovano da napustite svoju kuću, ponesite neophodne, ručno prenosive, lične stvari sa sobom, u jakoj, vodootpornoj torbi.
•    Ako Vam nije naređena evakuacija, idite na sigurnu lokaciju sa neophodnim stvarima, i ako je moguće sa sredstvima za prijem vesti, kao što su radio ili televizor...
još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 20. nedelju i saveti alergičnim osobama
16.05.2014

Zbog izuzetno povoljnih vremenskih uslova ove godine smo sa praćenjem polena krenuli od 10.02.2014 god., i za naše podneblje sezona trajanja monitoringa će biti do kraja 31.10.2014 god..Kao što se iz prikazane tabele vidi trenutno su u vazduhu prisutna polenova zrna iz sve tri biljne grupe koje pratimo, a to su – poleni drveća, trava i korova. S obzirom da su ove godine sve biljne vrste počele ranije sa cvetanjem, konstatujemo već sada  prisustvo polena trava i korova, što je malo neubičajeno za ovaj period i dosta ranije u odnosu na prethodnih nekoliko godina. Od polena korova prisutan je polen koprive, kiselice i bokvice. Oni su kao i polen trave na početku polinacije. Njihovo prisustvo je tokom prethodne sedmice bilo sporadično i koncentracije nisu bile iznad granice osetljivosti od 15 zrna/m³ vazduha za korove i 30 zrna/m³ vazduha za trave, tako da i tokom ove sedmice očekujemo sličnu situaciju.

još...
 
AKTUELNO: Međunarodni dan fizičke aktivnosti 10. maj 2014.
07.05.2014

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je u cilju podizanja svesti celokupne svetske javnosti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju dobrog zdravlja i blagostanja dana 10. maja 2002. godine pokrenula globalnu inicijativu za obeležavanje međunarodnog dana fizičke aktivnosti. Taj dan je poznat pod sloganom „Kretanjem do zdravlja“, a odnosi se na umerenu fizičku aktivnost bez obzira na sadržaje, mesto i vreme izvođenja.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 19. nedelju i saveti alergičnim osobama
06.05.2014

Zbog izuzetno povoljnih vremenskih uslova ove godine smo sa praćenjem polena krenuli od 10.02.2014 god., i za naše podneblje sezona trajanja monitoringa će biti do kraja 31.10.2014 god..Kao što se iz prikazane tabele vidi trenutno su u vazduhu prisutna polenova zrna iz sve tri biljne grupe koje pratimo, a to su – poleni drveća, trava i korova. S obzirom da su ove godine sve biljne vrste počele ranije sa cvetanjem, konstatujemo već sada  prisustvo polena trava i korova, što je malo neubičajeno za ovaj period i dosta ranije u odnosu na prethodnih nekoliko godina. Od polena korova prisutan je polen koprive, kiselice i bokvice. Oni su kao i polen trave na početku polinacije. Njihovo prisustvo je tokom prethodne sedmice bilo sporadično i koncentracije nisu bile iznad granice osetljivosti od 15 zrna/m³ vazduha za korove i 30 zrna/m³ vazduha za trave, tako da i tokom ove sedmice očekujemo sličnu situaciju.

još...
 
KONKURS: "ZDRAV OSMEH – LEP OSMEH"
30.04.2014
 Zavod za javno zdravlje Vranje, uz podršku Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ Beograd, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ministarstva zdravlja Republike Srbije RASPISUJE KONKURS za literarni sastav i likovni rad u okviru kampanje »XXIV Nedelja zdravlja usta i zuba 2014. godine« na temu: »ZDRAV OSMEH – LEP OSMEH«

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 18. nedelju i saveti alergičnim osobama
30.04.2014

Zbog izuzetno povoljnih vremenskih uslova ove godine smo sa praćenjem polena krenuli od 10.02.2014 god., i za naše podneblje sezona trajanja monitoringa će biti do kraja 31.10.2014 god..Kao što se iz prikazane tabele vidi trenutno su u vazduhu prisutna polenova zrna iz sve tri biljne grupe koje pratimo, a to su – poleni drveća, trava i korova. S obzirom da su ove godine sve biljne vrste počele ranije sa cvetanjem, konstatujemo već sada  prisustvo polena trava i korova, što je malo neubičajeno za ovaj period i dosta ranije u odnosu na prethodnih nekoliko godina. Od polena korova prisutan je polen koprive i kiselice. Oni su kao i polen trave na početku polinacije. Njihovo prisustvo je tokom prethodne sedmice bilo sporadično i koncentracije nisu bile iznad granice osetljivosti od 15 zrna/m³ vazduha za korove i 30 zrna/m³ vazduha za trave, tako da i tokom ove sedmice očekujemo sličnu situaciju.

još...
 
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u martu 2014.god.
24.04.2014

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova.

još...
 
INFO: Šta je ohratoksin?
11.04.2014

Ohratoksin je vrsta mikotoksina koji nastaje kao  proizvod metabolizma plesni iz roda Aspergillus i Penicillium. Mikotoksini su sekundarni proizvodi  metabolizma nekih vrsta  plesni i gljivica  koji nastaju tokom njihovog rasta  na različitim supstratima. Poznato je više od 100 000 različitih vrsta plesni od kojih su neke višestruko korisne, a neke veoma štetne i opasne. Smatra se da 200-300 različitih vrsta plesni stvaraju mikotoksine. Za rast i razvoj plesni pogoduje vlaga i visoka temperatura.

još...
 
Svetski dan zdravlja 7.april - Vektorske zarazne bolesti: mali ubod, velika opasnost
07.04.2014

 Svetski dan zdravlja, 7.april ove godine je posvećen vektorskim zaraznim bolestima i obeležava se pod sloganom „Vektorske zarazne bolesti: mali ubod, velika opasnost“. Svetska Zdravstvena Organizacija je ovaj značajan datum u kalendaru zdravlja posvetila ovoj temi zbog rastućeg javno zdravstvenog značaja koji ova grupa bolesti ima tokom protekle dve decenije.

 

 

još...
 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 661 - 682 of 945
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB