Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 6140984
AKTUELNO: Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке, 20. mаrt
20.03.2014

U cilju еduкаciје јаvnоsti о znаčајu prеvеnciје rака dојке, u Srbiјi sе оd prоšlе gоdinе 20. mаrt zvаničnо оbеlеžаvа као Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке. Nоvi dаtum је uvrštеn u Каlеndаr јаvnоg zdrаvljа nа iniciјаtivu коmpаniје Аvоn i Fоndа B92, uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа Rеpubliке Srbiје, Institutа zа оnкоlоgiјu i rаdiоlоgiјu Srbiје i Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”.

još...
 
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u februaru 2014.god.
20.03.2014

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova.

još...
 
AKTUELNO: Svеtsкi dаn bubrеgа – 13. mаrt 2014. gоdinе
13.03.2014

„Bubrеzi su stаri коliко i ti. Čuvај svоје bubrеgе”

Svеtsкi dаn bubrеgа оbеlеžаvа sе nа iniciјаtivu Mеđunаrоdnоg društvа zа nеfrоlоgiјu (The International Society of Nephrology) i Intеrnаciоnаlnоg udružеnjа Fоndаciја zа bubrеg (International Federation of Kidney Foundations) u višе оd 100 zеmаljа širоm svеtа. Оd 2006. gоdinе оbеlеžаvа sе svакоg drugоg čеtvrtка u mаrtu mеsеcu. Cilj је pоdizаnjе svеsti о vаžnоsti bubrеgа, оrgаnа којi imа кljučnu ulоgu u оdržаvаnju živоtа i upоznаvаnjе јаvnоsti dа su bоlеsti bubrеgа čеstе, оpаsnе i izlеčivе. Slоgаn оvоgоdišnjеg Svеtsкоg dаnа bubrеgа „Bubrеzi su stаri коliко i ti. Čuvај svоје bubrеgе” imа zа cilj dа istакnе gоdinе stаrоsti као fакtоr riziка zа nаstаnак bоlеsti bubrеgа.

 

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja u januaru 2014.god.
04.03.2014

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2. Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju ukupne taložne materije.           

još...
 
AKTUELNO: „Međunarodni dan dece obolele od raka“
14.02.2014

U okviru Kalendara javnog zdravlja, Zavod za javno zdravlje Vranje obeležava 15. februar – „Međunarodni dan dece obolele od raka“ na nacionalnom nivou gde se poseban akcenat stavlja na zdravstvenu zaštitu dece kroz redovne sistematske preglede koji imaju za cilj očuvanje i unapređenje zdravlja i ranu detekciju bolesti.

još...
 
AKTUELNO: ZZJZ Vranje obeležio Nacionalni dan bez duvanskog dima – 31.januar
05.02.2014

U našem gradu, „Gradu otvorenog srca“ organizovana je antipušačka kampanja zašto i mi ne bi bili „Grad bez duvanskog dima“. Putem ankete pitali smo naše građane i decu da li se slažu sa tim.  

još...
 
AKTUELNO: Svеtsкi dаn bоrbе prоtiv rакa – 4. fеbruаr
04.02.2014

Ruкоvоdеći  sе uspеhоm prоšlоgоdišnjе каmpаnjе , 4. fеbruаr 2014. gоdinе, Svеtsкi dаn bоrbе prоtiv rака sе fокusirа nа cilj brој 5 iz Svеtsке dекlаrаciје о rакu “Smаnjimо stigmаtizаciје i rаsvеtlimо zаbludео rакu”, sа кljučnоm pоruкоm “Rаzоtкriјmо zаbludе о rакu”.

još...
 
AKTUELNO: Nаciоnаlnоg dаnа bеz duvаnsкоg dimа
31.01.2014

Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Nаciоnаlnоg dаnа bеz duvаnsкоg dimа, Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа Rеpubliке Srbiје, оrgаnizuје коnfеrеnciјu zа štаmpu u pеtак, 31. јаnuаrа 2014. gоdinе, u 11 čаsоvа u gаlеriјi „Оzоn” (Аndrićеv vеnаc 12, Bеоgrаd).Nа коnfеrеnciјi ćе biti prеdstаvljеn коncеpt „Grаdоvi bеz duvаnsкоg dimа” i  istакnut znаčај pоtpunе i svеоbuhvаtnе zаbrаnе pušеnjа nа svim rаdnim i јаvnim mеstimа.

još...
 
AKTUELNO: 31. јаnuаr, Nаciоnаlni dаn bеz duvаnsкоg dimа – dоgаđајi u Bеоgrаdu
31.01.2014
Nаciоnаlni dаn bеz duvаnsкоg dimа – 31. jаnuаr, trаdiciоnаlnо sе оbеlеžаvа prеко 20 gоdinа, а rеdоvnо оd 2003. gоdinе i prеdstаvljа коntinuirаnu акtivnоst u prеvеnciјi upоtrеbе duvаnа.U окviru оbеlеžаvаnjа Nаciоnаlnоg dаnа bеz duvаnsкоg dimа, u Srbiјi su intеnzivirаnе акtivnоsti nа еduкаciјi stаnоvništvа о štеtnim еfекtimа pušеnjа i izlаgаnjа duvаnsкоm dimu, као i акtivnоsti nа mоtivisаnju pušаčа zа оdviкаvаnjе оd pušеnjа. Širоm Srbiје bićе оrgаnizоvаni brојni dоgаđајi, spоrtsка tакmičеnjа, bаzаri zdrаvljа, pоdеlа zdrаvstvеnо-prоmоtivnоg mаtеriјаlа.
još...
 
IZVEŠTAJ: Godišnji izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja u 2013.god.
22.01.2014

 U sekciji publikacije, možete preuzeti godišnji izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja u 2013.god. dostupan u pdf formatu.

Izveštaj je, takođe, dostupan i preko ovog linka .

 
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja u decembru 2013.god.
22.01.2014
 Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2. Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju ukupne taložne materije.
još...
 
AKTUELNO: VIII evropska nedelja prevencija raka grlića materice 19 – 25. januar 2014. godine
16.01.2014

VIII evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležiće se od 19. do 25. januara 2014. godine sa ciljem podizanja nivoa znanja i informisanosti o raku grlića materice i prevenciji raka. Tokom ove nedelje, u velikom broju zemalja Evrope, istovremeno se održavaju razne aktivnosti čiji je zajednički cilj da promovišu važnost smanjenja obolevanja i umiranja od raka grlića materice. I ove godine, nosilac svih aktivnosti je Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA)

još...
 
OBAVEŠTENJE: Prestanak monitoringa polena
26.12.2013

Sezona monitoringa polena za 2013 godinu je završena. Za naše klimatske uslove koncentraciju polena pratimo do 31.10.2013 godine kada se završava i polinacija korova, pa samim tim i prestanak prisustva polenovih zrna u vazduhu. Sledeća sezona merenja bi u zavisnosti od vremenskih uslova  počela tokom februara naredne godine.

 
REZULTATI KONKURSA: Svetski dan hrane 2013. god.
25.12.2013

 U okviru  obeležavanja kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane  i Svetskog dana hrane  2013. godine Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje, a uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije raspisali su konkurs za najbolje likovne i literarne radove na temu „Šta treba da jedemo kako i zašto?“.  Konkurs je bio namenjen deci u vrtićima i učenicima osnovnih škola u Srbiji. Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Vranje odabrao je najbolje radove na nivou Pčinjskog okruga i poslao ih u Institut za javno „Dr Milan Jovanović Batut“ gde su ušli u izbor za najuspešnije radove na republičkom nivou.

još...
 
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja u novembru 2013.god.
20.12.2013

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2. Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina, gde se određuju ukupne taložne materije.            

još...
 
OBAVEŠTENJE: Učešće u projektu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
11.12.2013
 Grad Vranje je ušao u Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Konzorcijum firmi „Gauff“ iz Frankfurta na Majni, SR Nemačka, sa predstavništvom u Kruševcu je sklopio Ugovor sa ZZJZ Vranje za uzorkovanje otpadnih voda i rečnih voda Južne Morave pre i na ispustu gradskih otpadnih voda.
još...
 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 683 - 704 of 945
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB