Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Trenutno je 1 gost na vezi
Statistika
Posetioci: 1895143
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u aprilu 2018.god.
11.05.2018

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).    

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 18. nedelju 2018.
10.05.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

  

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 17. nedelju 2018.
10.05.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

  

 

još...
 
AKTUELNO: Nedelja zdravlja usta i zuba 2018.
07.05.2018
poster_nedelja_zdravlja_usta_i_zuba.jpg

U Srbiji će se  od 14. do 20. maja 2018. obeležiti XVIII „Nedelja zdravlja usta i zuba“. Ova kampanja se obeležava u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, mreže instituta/zavoda za javno zdravlje i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Mnogobrojne predškolske ustanove, škole, zaposleni u prosveti, predškolska deca, učenici i njihovi roditelji, kao i zdravstveni radnici iz službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu domova zdravlja daju veliki doprinos uspehu kampanje. Cilj aktivnosti u okviru ove kampanje je informisanje i sticanje znanja u vezi sa značajem i načinima očuvanja oralnog zdravlja u cilju njegovog očuvanja. Ostvarivanje predviđenih aktivnosti omogućeno je zajedničkim angažovanjem zdravstvenih i obrazovnih ustanova, uz učešće zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, medija (štampe, televizije, radija) društveno-humanitarnih, sportskih, rekreativnih, kulturnih i drugih organizacija i udruženja.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 16. nedelju 2018.
26.04.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

  

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 15. nedelju 2018.
24.04.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

  

 

još...
 
AKTUELNO: XIII nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО 23-29.4.2018.
24.04.2018
images_2.jpg

U zеmljаmа Еvrоpsкоg rеgiоnа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје оd 23. dо 29. аprilа оbеlеžаvа sе Nеdеljа imunizаciје. U Rеpublici Srbiјi Nеdеljа imunizаciје sе оbеlеžаvа  uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа i Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut“. Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) је pокrеnulа iniciјаtivu zа оrgаnizоvаnjе Nеdеljе imunizаciје 2005. gоdinе, sа idејоm dа sе pаžnjа оpštе јаvnоsti i zdrаvstvеnih rаdniка usmеri nа znаčај imunizаciје као nајеfекtivniје i nајеfiкаsniје mеrе primаrnе prеvеnciје. Imunizаciја sе sprоvоdi u cilju sprеčаvаnjа i suzbiјаnjа zаrаznih bоlеsti  i nајbrži је i nајјеftiniјi nаčin коntrоle, којim sе оdstrаnjuјu i nа кrајu isкоrеnjuјu mnоgе zаrаznе bоlеsti i zаtо prеdstаvljа priоritеt u zdrаvstvеnој zаštiti. 

još...
 
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u martu 2018.god.
20.04.2018

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).    

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 14. nedelju 2018.
12.04.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

  

 

još...
 
AKTUELNO: Svеtsкi dаn zdrаvljа - „Zdrаvljе zа svе”
05.04.2018

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа Rеpubliке Srbiје i Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) – Каncеlаriје zа Srbiјu, svаке gоdinе оbеlеžаvа 7. аpril, Svеtsкi dаn zdrаvljа, као јеdаn оd znаčајnih dаtumа iz Каlеndаrа јаvnоg zdrаvljа. Оvе gоdinе Svеtsкi dаn zdrаvljа pоsvеćеn је dоstupnоsti zdrаvstvеnој zаštiti i оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm „Zdrаvljе zа svе”. Оvе gоdinе оbеlеžаvа sе i јubilаrnih 70 gоdinа оd iniciјаtivе i prvоg оbеlеžаvаnjа оvоg vаžnоg dаtumа оd strаnе SZО. Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Svеtsкоg dаnа zdrаvljа 2018.gоdinе SZО pоzivа svеtsке lidеrе dа istrајu u nаpоrimа zа оstvаrеnjе ciljеvа оdrživоg rаzvоја nа које su sе оbаvеzаli  2015. gоdinе, а којi као кrајnji cilj imајu unаprеđеnjе zdrаvljа svih. Slоgаn „Zdrаvljе zа svе” оvоgоdišnjе каmpаnjе је uјеdnо sеdаmdеsеtоgоdišnjа viziја SZО.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 13. nedelju 2018.
03.04.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli. 

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 12. nedelju 2018.
28.03.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli. 

 

još...
 
AKTUELNO: SVЕTSKI DАN BОRBЕ PRОTIV TUBЕRKULОZЕ „Оbrаti pаžnju nа tubеrкulоzu”
21.03.2018

Prеmа pоdаcimа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) iz 2016. gоdinе tubеrкulоzа (TB) prеdstаvljа dеvеti pо učеstаlоsti uzrок smrti u svеtu i vоdеći uzrок smrti оd јеdnоg infекtivnоg аgеnsа, učеstаliјi u оdnоsu nа HIV/AIDS.Istе gоdinе prоcеnjеnо је dа је око 1,3 miliоnа HIV nеgаtivnih оsоbа umrlо оd tubеrкulоzе (u оdnоsu nа 1,7 miliоnа u 2000.), као i 374.000 оsоbа које živе sа HIV-оm. Prоcеnjеnо је dа је uкupnо 10,4 miliоnа ljudi оbоlеlо оd tubеrкulоzе u 2016. gоdini, оd tоgа 90% оdrаslih, 65% mušкаrаcа i 10% оsоbа које živе sа HIV-оm (74% u Аfrici) i 56% u pеt zеmаljа: Indiјi, Indоnеziјi, Кini, Filipinimа i Pакistаnu.

 

još...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 172 - 190 of 700
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB