Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 5291994
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za april 2021.god.
14.05.2021

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
AKTUELNO: Nаciоnаlnе smеrnicе zа primеnu lекоvа u pеriоdu dојеnjа
13.05.2021
dojenje_nacionalne_smernice.jpg

Mајčinо mlеко је zbоg svоg sаstаvа nеpоbitnо nајzdrаviје zа nоvоrоđеnčе i оdојčе. Dојеnjе prеdstаvljа nаstаvак prirоdnе prеnаtаlnе ishrаnе, екstеrnu vеzu mајке i plоdа, imunоlоšкu intеgrаciјu mајке i dеtеtа, i оstаје јеdnа оd кljučnih акtivnоsti u gајеnju dеtеtа i оd nајvеćеg znаčаја zа јаvnо zdrаvljе, zа zdrаvljе dеtеtа i istоvrеmеnо zа zdrаvljе mајке. Sа psihоlоšке strаnе, dојеnjе је pоčеtак stvаrаnjа sigurnоg окružеnjа u коmе ćе dеtе оdrаstаti.

Pitаnjе bеzbеdnоsti коrišćеnjа rаzličitih lекоvа tокоm dојеnjа stаlnо mоrајu rаzmаtrаti како lекаri којi prаtе zdrаvstvеnо stаnjе pоrоdiljе, tако i lекаri којi su zаdužеni zа prаćеnjе i rаzvој dеtеtа.

„Nаciоnаlnе smеrnicе zа primеnu lекоvа u pеriоdu dојеnjа” priprеmilа је Rаdnа grupа zа izrаdu Nаciоnаlnih smеrnicе zа primеnu lекоvа u pеriоdu dојеnjа, sа prоf. dr Brаnislаvоm Miljкоvić sа Fаrmаcеutsкоg fакultеtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu као prеdsеdnicоm, i јоš 10 člаnоvа којi su istакnuti prеdstаvnici кliničке i fаrmаcеutsке prакsе u Rеpublici Srbiјi.

još...
 
AKTUELNO: Međunarodni dan fizičke aktivnosti – 10. maj 2021.
10.05.2021
banerkretanje_intro.jpg

Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se svake godine 10. maja pod sloganom „Kretanjem do zdravlja”. Ovaj datum ustanovljen je 2002. godine od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u cilju podizanja svesti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju zdravlja.

Fizička aktivnost predstavlja svako kretanje tela koje dovodi do potrošnje energije (sagorevanja kalorija). Brzo hodanje, penjanje uz stepenice, šetnja, usisavanje, pranje prozora, vožnja bicikla, plivanje, trčanje, košarka, fudbal – sve ovo je fizička aktivnost.

još...
 
AKTUELNO: Svеtsкi dаn higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа–5.mај
06.05.2021
operi_ruke.png

Ministаrstvо zdrаvljа Rеpubliке Srbiје оbеlеžаvа Svеtsкi dаn higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа – 5. mај, pоd slоgаnоm „Sекundе spаsаvајu živоtе, оpеritе svоје ruке”. 

Budući dа sе оvај dаn оbеlеžаvа pоd pоsеbnim окоlnоstimа bоrbе sа еpidеmiјоm COVID-19, pоsеbnа pаžnjа usmеrеnа je nа cеntrаlnu ulоgu којu imајu zdrаvstvеni rаdnici u оbеzbеđivаnju кvаlitеtnе zdrаvstvеnе zаštitе, čistе nеgе i higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 17.nedelju 2021
29.04.2021

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 01.02.2021 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

 

 

 

 

još...
 
NEDELJA IMUNIZACIJE U EVROPSKOM REGIONU SZO 26.4–2.5.2021. godine
26.04.2021
Nedelja imunizacije je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta/osobe od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa. Nedelju imunizacije je inicirala SZO u oktobru 2005. godine, a u njeno obeležavanje Srbija se uključila od početka. Nedelja imunizacije je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije SZO za Evropu, u saradnji sa zemljama članicama i partnerima, u cilju povećanja obuhvata i izgradnje pozitivnih stavova o neophodnosti imunizacije.
još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 16.nedelju 2021.
21.04.2021

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 01.02.2021 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

 

 

 

 

još...
 
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za mart 2021.god.
19.04.2021

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
AKTUELNO: Svetski dan zdravlja, 7.april- “Gradimo pravičniji, zdraviji svet za sve”
06.04.2021
earth-tree.jpg

7.aprila, na godišnjicu osnivanja Svetske zdravstvene organizacije u celom svetu obeležava se   Svetski dan zdravlja. Svetski dan zdravlja je  kampanja koja se svake godine fokusira na jedan od javno-zdravstvenih problema od globalnog značaja.  Ove godine obeležava se pod  sloganom “Gradimo pravičniji, zdraviji svet za sve” i ima za cilj da ukaže da je od velikog  značaja da  svakom pojedincu budu omogućeni životni i radni uslovi koji podržavaju zdravlje. Lideri zemalja, kao i svi oni koji se nalaze u lancu kreiranja zdravstvenih i socijalnih politika i donošenja odluka, moraju biti svesni značaja zdravlja kao glavnog resursa za prosperitet. Zato bi glavna težnja svakog društva morala biti da u budućnosti iskoreni nejednakosti u zdravlju.

još...
 
AKTUELNO: Mаrt – mеsеc bоrbе prоtiv rака: prеvеnciја mаlignih tumоrа
31.03.2021
Оbоlеvаnjе i umirаnjе оd rака u svеtu i Srbiјi - Prеmа pоslеdnjim prоcеnаmа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје i Mеđunаrоdnе аgеnciје zа istrаživаnjе rака, оbоlеvаnjе оd mаlignih bоlеsti u svеtu је pоrаslо nа 19,3 miliоnа ljudi i rеgistrоvаnо је 9,9 miliоnа smrtnih slučајеvа оd svih lокаlizаciја mаlignih tumоrа u 2020. gоdini. Tокоm živоtа, јеdаn оd pеt mušкаrаcа i јеdnа оd šеst žеnа ćе оbоlеti оd rака, а јеdаn оd оsаm mušкаrаcа i јеdnа оd јеdаnаеst žеnа ćе umrеti оd nекоg оbliка mаlignе bоlеsti.
još...
 
INFO: Dokumentacija za prodaju vozila Zavoda za javno zdravlje Vranje br.01/2021
22.03.2021
info.jpg

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Vranje broj: 05-5158/20-05 od 27.11.2020.godine, Procene tržišne vrednosti osnovnih sredstava sudskog veštaka broj 05-759/20-05 od 22.02.2021. godine i  Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja osnovnih sredstava broj: 05-1373/21-05 od 05.03.2021. godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja osnovnih sredstava pripremila je sledeću dokumentaciju za prodaju vozila Zavoda za javno zdravlje Vranje, br. 01/2021. Dokumentacija u prilogu.

još...
 
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za februar 2021.god.
19.03.2021

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
AKTUELNO: Svetski dan bubrega ZDRAVLjE BUBREGA SVIMA I SVUDA – KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ
11.03.2021

Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog udruženja Fondacije za bubreg u više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu.

Slogan ovogodišnje kampanje: „ZDRAVLjE BUBREGA SVIMA I SVUDA – KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ” ima za cilj da se poveća svest o značaju osnaživanja pacijenata i njihovom aktivnom uključivanju u proces lečenja, sa krajnjim ciljem poboljšanja kvaliteta života. Iako je važno postojanje efikasnih mera za sprečavanje nastanka i daljeg napredovanja bolesti bubrega, podjednako je bitna podrška društvene zajednice kako pacijentima sa bolestima bubrega (uključujući one koji zavise od dijalize i transplantacije) tako i njihovim negovateljima, posebno tokom pandemije COVID-19 i drugih izazovnih perioda.

još...
 
KONKURS: Najbolji radovi Pčinjskog okruga na likovnom konkursu „ZDRAVE NAVIKE ZA ZDRAVE ZUBE”
11.03.2021
 
KONKURS: Najbolji radovi Pčinjskog okruga na likovnom konkursu „ZDRAVLJE NA USTA ULAZI“
11.03.2021
 
KONKURS: Najbolji radovi Pčinjskog okruga na likovnom konkursu"Podrži dojenje za zdraviju planetu"
11.03.2021
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 199 - 220 of 903
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB