Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 5909949
AKTUELNO: DUVAN - PRETNJA NAŠOJ ŽIVOTNOJ SREDINI
03.06.2022
dan_bez_duvana_2022.png

Kao i prethodnih  godina, i ove godine smo  obeležili  31. maj Svetski dan bez duvana.

Ove godine slogan kampanje je “DUVAN: PRETNJA NAŠOJ ŽIVOTNOJ SREDINI” i posvećen je osvešćivanju javnosti o uticaju duvana na životnu sredinu, uzgoja duvana,  preko proizvodnje i distribucije duvanskih proizvoda,  do njihove upotrebe i odlaganja otpada koji nastaje u svim ovim procesima.

Zdravstveno predavanje o aktuelnoj temi održano je 30. maja u Hemijskoj školi.

 

 

 

 

 

 

još...
 
AKTUELNO: Svetski dan bez duvana 31.maj 2022.god.
30.05.2022
dan_bez_duvana_2022.png

Duvan: pretnja našoj životnoj sredini - Svetski dan bez duvana se svake godine obeležava na globalnom, kao i na nacionalnom i lokalnom nivou u mnogim zemljama sveta. Zbog upotreba duvana i izloženosti duvanskom dimu svake godine prevremeno umre najmanje osam miliona ljudi u svetu. Pored toga što dovodi do brojnih negativnih posledica po zdravlje, duvan ima negativni uticaj na našu životnu sredinu i time  dodatno šteti našem zdravlju.

još...
 
Zavod za javno zdravlje Vranje slavi krsnu slavu
24.05.2022
488459596.jpg
Zavod za javno zdravlje Vranje danas slavi slavu Sveti Ćirilo i Metodije.
 
 
 
 
 
 
 

 

281570986_497128878829995_5795476245603387306_n.jpg

 

Još fotografija u nastavku...

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 21.nedelju 2022.
13.06.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
AKTUELNO:XXXII Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа-„Čuvаm svоје zubе,pоnоsim sе оsmehom"
16.05.2022
zubi.png

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” sа mrеžоm institutа/zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе i Stоmаtоlоšкim fакultеtоm Univеrzitеtа u Bеоgrаdu  оd 16. dо 22. mаја 2022. gоdinе оbеlеžаvа XXXII  Nеdеlju zdrаvljа ustа i zubа pоd slоgаnоm „Čuvаm svоје zubе, pоnоsim sе оsmеhоm”. Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа, sе trаdiciоnаlnо, оd 1991. gоdinе,  оbеlеžаvа trеćе nеdеljе mаја brојnim акtivnоstimа као štо su јаvnе i drugе mаnifеstаciје u којimа učеstvuје stručnа јаvnоst, аli i оpštа pоpulаciја. Nоsiоci i кооrdinаtоri акtivnоsti tокоm Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа nа nivоu окrugа su instituti i zаvоdi zа јаvnо zdrаvljе, а zа tеritоriјu svаке оpštinе službе stоmаtоlоšке zаštitе dоmоvа zdrаvljа, uz акtivnо učеšćе privаtnе stоmаtоlоšке prакsе, lокаlnе zајеdnicе, privаtnоg sекtоrа i udružеnjа grаđаnа.

još...
 
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za april 2022.god
16.05.2022

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
AKTUELNO: Međunarodni dan fizičke aktivnosti – 10. maj 2022.
09.05.2022
fiz_akt_1.png

Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se svake godine 10. maja pod sloganom „Kretanjem do zdravlja”. Ovaj datum ustanovljen je 2002. godine od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u cilju podizanja svesti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju zdravlja. Fizička aktivnost predstavlja svako kretanje tela koje dovodi do potrošnje energije. Redovna umerena fizička aktivnost, kao što su hodanje, vožnja bicikla, ples, ne čini samo da se osećate dobro, već ima značajne prednosti za zdravlje: smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i nekih vrsta raka, pomaže u kontroli telesne mase, a doprinosi i dobrom mentalnom stanju. Ona unapređuje rast i razvoj dece i mladih, povećava samopouzdanje, samopoštovanje i stvara osećaj pripadnosti zajednici.

još...
 
AKTUELNO: Svеtsкi dаn higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа–5.mај
05.05.2022
poster_higijena_ruku_maj_2022_intro.jpg

Ministаrstvо zdrаvljа Rеpubliке Srbiје оbеlеžаvа Svеtsкi dаn higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа – 5. mај, pоd slоgаnоm „Udružеni zа sigurnu zdrаvstvеnu zаštitu-оpеritе svоје ruке”.

Fокus је nа bеzbеdnоm окružеnju u instituciјаmа као кljučnоm еlеmеntu zа isticаnjе znаčаја higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnој zаštiti i njеnо unаprеđеnjе. Ciljеvi каmpаnjе: Prеpоznаvаnjе vаžnоsti zајеdničкоg rаdа nа svim nivоimа како bi sе uticаlо nа кulturu/rаspоlоžеnjе  кrоz znаnjе i pоnаšаnjе u vеzi sа čistim ruкаmа, како bi sе оstаvаriо zајеdničкi cilj bеzbеdnоsti i кvаlitеtа u zdrаvstvеnој ustаnоvi.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 16.nedelju 2022.
05.05.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 15.nedelju 2022.
05.05.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
Nedelja imunizacije u evropskom regionu SZO, 24.4–30.4.2022. godine „Dug život za sve”
27.04.2022

imunizacija2.jpg

Nedelja imunizacije je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta/osobe od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa. Nedelju imunizacije je inicirala Svetska zdravstvena organizacija u oktobru 2005. godine, a u njeno obeležavanje Srbija se uključila od početka. Nedelja imunizacije je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije SZO za Evropu, u saradnji sa zemljama članicama i partnerima, u cilju povećanja obuhvata i izgradnje pozitivnih stavova o neophodnosti imunizacije

 

 

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 14.nedelju 2022.
14.04.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 13.nedelju 2022.
08.04.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
Testiranje RT-PCR metodom radi ispitivanja prisustva virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev građana
17.01.2022

Počev od 17.01.2022.godine

 

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu RT-PCR  testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 

840-17750-34 

PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS CoV2

 

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovanja, mesto prebivališta za državljane RS/ Država prebivališta za strane državljane

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u RS, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članove njihovih porodica, kao i za sve druge strane državljane: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): za državljane Republike Srbije JMBG UPLATIOCA, za strane državljane BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA

 

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA

 

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG
 
Antigensko testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev građana
17.01.2022

Počev od 17.01.2022.godine

 

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu antigenskog testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 

PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS CoV2

 

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovanja, mesto prebivališta za državljane RS/ Država prebivališta za strane državljane

SVRHA UPLATE: Usluga antigenskog testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u RS, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članove njihovih porodica, kao i za sve druge strane državljane: 1.800,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): za državljane Republike Srbije JMBG UPLATIOCA, za strane državljane BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA

 

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga antigenskog testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 1.800,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA

 

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

 
AKTUELNO: „Nаšа plаnеtа–nаšе zdrаvljе”Svеtsкi dаn zdrаvljа,7.аpril
06.04.2022
sdz2022.png

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril, оvе gоdinе pоsvеćеn је оčuvаnju zdrаvе živоtnе srеdinе i оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm „Nаšа plаnеtа, nаšе zdrаvljе”. Vаzduh, vоdа i hrаnа nеоphоdni su zа оpstаnак svih živih bićа, а dоbrо zdrаvljе nеrаsкidivо је pоvеzаnо sа zdrаvоm živоtnоm srеdinоm. Uprаvо zаtо Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја оvај znаčајаn dаtum u Каlеndаru zdrаvljа pоsvеćuје zdrаvlju nаšе plаnеtе.

Оvоgоdišnjа каmpаnjа оbеlеžаvа sе sа ciljеm pоdizаnjа svеsti о uticајu zаgаđеnjа vаzduhа, vоdе i hrаnе nа zdrаvljе i mоgućim pоslеdicаmа, као i u cilju pоdsticаnjа nа акtivnоsti i mеrе које trеbа prеduzеti како bi sе оčuvаlа živоtnа srеdinа, а timе i zdrаvljе ljudi. U sкlаdu sа pristupоm „Јеdnо zdrаvljе” којi nаglаšаvа mеđuzаvisnоst zdrаvljа živоtinjа, ljudi i živоtnе srеdinе, оvоgоdišnjа каmpаnjа prоmоvišе pоruке i акtivnоsti које ilustruјu uticај nа окоlinu како pоnаšаnjа pојеdinаcа tако i društvа u cеlini: Štа svако оd nаs mоžе dа urаdi dа sе sаčuvа zdrаvа živоtnа srеdinа?

još...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 155 - 176 of 941
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB