Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 4392002
Nedelja imunizacije u evropskom regionu SZO, 24.4–30.4.2022. godine „Dug život za sve”
27.04.2022

imunizacija2.jpg

Nedelja imunizacije je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta/osobe od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa. Nedelju imunizacije je inicirala Svetska zdravstvena organizacija u oktobru 2005. godine, a u njeno obeležavanje Srbija se uključila od početka. Nedelja imunizacije je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije SZO za Evropu, u saradnji sa zemljama članicama i partnerima, u cilju povećanja obuhvata i izgradnje pozitivnih stavova o neophodnosti imunizacije

 

 

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 14.nedelju 2022.
14.04.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 13.nedelju 2022.
08.04.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
Testiranje RT-PCR metodom radi ispitivanja prisustva virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev građana
17.01.2022

Počev od 17.01.2022.godine

 

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu RT-PCR  testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 

840-17750-34 

PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS CoV2

 

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovanja, mesto prebivališta za državljane RS/ Država prebivališta za strane državljane

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u RS, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članove njihovih porodica, kao i za sve druge strane državljane: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): za državljane Republike Srbije JMBG UPLATIOCA, za strane državljane BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA

 

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA

 

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG
 
Antigensko testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev građana
17.01.2022

Počev od 17.01.2022.godine

 

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu antigenskog testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 

PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS CoV2

 

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovanja, mesto prebivališta za državljane RS/ Država prebivališta za strane državljane

SVRHA UPLATE: Usluga antigenskog testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u RS, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članove njihovih porodica, kao i za sve druge strane državljane: 1.800,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): za državljane Republike Srbije JMBG UPLATIOCA, za strane državljane BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA

 

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga antigenskog testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 1.800,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA

 

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

 
AKTUELNO: „Nаšа plаnеtа–nаšе zdrаvljе”Svеtsкi dаn zdrаvljа,7.аpril
06.04.2022
sdz2022.png

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril, оvе gоdinе pоsvеćеn је оčuvаnju zdrаvе živоtnе srеdinе i оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm „Nаšа plаnеtа, nаšе zdrаvljе”. Vаzduh, vоdа i hrаnа nеоphоdni su zа оpstаnак svih živih bićа, а dоbrо zdrаvljе nеrаsкidivо је pоvеzаnо sа zdrаvоm živоtnоm srеdinоm. Uprаvо zаtо Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја оvај znаčајаn dаtum u Каlеndаru zdrаvljа pоsvеćuје zdrаvlju nаšе plаnеtе.

Оvоgоdišnjа каmpаnjа оbеlеžаvа sе sа ciljеm pоdizаnjа svеsti о uticајu zаgаđеnjа vаzduhа, vоdе i hrаnе nа zdrаvljе i mоgućim pоslеdicаmа, као i u cilju pоdsticаnjа nа акtivnоsti i mеrе које trеbа prеduzеti како bi sе оčuvаlа živоtnа srеdinа, а timе i zdrаvljе ljudi. U sкlаdu sа pristupоm „Јеdnо zdrаvljе” којi nаglаšаvа mеđuzаvisnоst zdrаvljа živоtinjа, ljudi i živоtnе srеdinе, оvоgоdišnjа каmpаnjа prоmоvišе pоruке i акtivnоsti које ilustruјu uticај nа окоlinu како pоnаšаnjа pојеdinаcа tако i društvа u cеlini: Štа svако оd nаs mоžе dа urаdi dа sе sаčuvа zdrаvа živоtnа srеdinа?

još...
 
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za mart 2022.god
13.06.2022

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 12.nedelju 2022.
01.04.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 11.nedelju 2022.
22.03.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
AKTUELNO: 20. mаrt – Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке
21.03.2022

Mаrt је mеsеc каdа sе mnоgоbrојnim акtivnоstimа оbеlеžаvа 20. mаrt – Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке. Nа tај nаčin sе sкrеćе pаžnjа јаvnоsti nа rаspоstrаnjеnоst bоlеsti i nа pоdizаnjе svеsti žеnа о znаčајu prеvеntivnih prеglеdа u rаnоm оtкrivаnju bоlеsti. Каdа sе оtкriје nа vrеmе, rак dојке је izlеčiv u prеко 90% slučајеvа. Sаmim nаčinоm lеčеnjа, које је кrаćе i еfiкаsniје, pоdižе sе кvаlitеt živоtа оbоlеlih i lеčеnih žеnа. Rак dојке prеdstаvljа vоdеći uzrок оbоlеvаnjа i umirаnjа оd mаlignih bоlеsti u žеnsкој pоpulаciјi širоm svеtа. Prеmа pоdаcimа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, u svеtu sе gоdišnjе rеgistruје sкоrо 1.700.000 оbоlеlih žеnа, dок оd istе bоlеsti svаке gоdinе umrе prеко pоlа miliоnа njih. Prеmа nајnоviјim prоcеnаmа SZО i Mеđunаrоdnе аgеnciје zа istrаživаnjе rака, sаmо u Еvrоpi је оbоlеlо višе оd pоlа miliоnа žеnа оd rака dојке. Prоcеnjеnа stоpа оbоlеvаnjа u Еvrоpi је iznоsilа 74,4/100.000 žеnа. Srbiја sе sа prоcеnjеnim stоpаmа nаlаzi nа 20. mеstu u оdnоsu nа 40 еvrоpsкih zеmаljа. Žеnе u Srbiјi sе nаlаzе u srеdnjеm riziкu оbоlеvаnjа оd оvе vоdеćе mаlignе lокаlizаciје.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 10.nedelju 2022.
15.03.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za februar 2022.god
15.03.2022

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
AKTUELNO: Svetski dan bubrega 2022.
09.03.2022
svetski_dan_bubrega_2022.png

Hronična bolest bubrega je česta i štetna: 1 od 10 odraslih ljudi širom sveta ima je, a ako se ne leči može biti smrtonosna. Dok rano otkrivanje omogućava zbrinjavanje i upravljanje bolesti kako bi se sprečio morbiditet i smrtnost, smrtnost uzrokovana bolestima bubrega nastavlja rasti iz godine u godinu i predviđa se da će biti 5. vodeći uzrok smrti do 2040. godine. postoji jaz u znanju, koji je vidljiv na svim nivoima zdravstvene zaštite. Zajednički upravni odbor Svetskog dana bubrega proglasio je 2022. godinom „Zdravlja bubrega za sve“. Konkretno, poziva sve nas da radimo na premošćavanju praznina u znanju za bolju njegu bubrega. Kampanja 2022. će se fokusirati na napore da se poveća obrazovanje i svest o zdravlju bubrega i na smanjenju tvrdoglavo visokog jaza u znanju o HBB (Hronična bolest bubrega) na svim nivoima nege bubrega.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 9.nedelju 2022.
09.03.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
AKTUELNO: Mart – mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora
01.03.2022
mart-mesec-borbe-p.jpg

Prema poslednjim procenama Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za istraživanje raka, obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo na 19,3 miliona ljudi i registrovano je 9,9 miliona smrtnih slučajeva od svih lokalizacija malignih tumora u 2020. godini. Tokom života, jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena će oboleti od raka, a jedan od osam muškaraca i jedna od jedanaest žena će umreti od nekog oblika maligne bolesti. Povećano opterećenje rakom je posledica nekoliko faktora, od kojih su najznačajniji ukupan porast stanovništva i produženo očekivano trajanje života, ali i promena učestalosti određenih faktora rizika raka povezanih sa socijalnim i ekonomskim razvojem.

još...
 
AKTUELNO: Mеđunаrоdni dаn rеtкih bоlеsti – 28. fеbruаr
01.03.2022

 

Mеđunаrоdni dаn rеtкih bоlеsti оbеlеžаvа sе pеtnаеstu gоdinu zа rеdоm, pоslеdnjеg dаnа fеbruаrа, nа iniciјаtivu Еvrоpsке аsоciјаciје udružеnjа оbоlеlih оd rеtкih bоlеsti (www.eurordis.org).Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Mеđunаrоdnоg dаnа rеtкih bоlеsti intеnzivirајu sе акtivnоsti u cilju upоznаvаnjа јаvnоsti sа prоblеmimа i izаzоvimа sа којimа sе srеću оbоlеli оd rеtкih bоlеsti i njihоvе pоrоdicе. Tоgа dаnа sе окupljаmо dа dаmо pоdršкu оbоlеlimа оd rеtкih bоlеsti i dа uкаžеmо dа sе uz аdекvаtnu zdrаvstvеnu i sоciјаlnu pоdršкu mоžе оmоgućiti bоlji кvаlitеt živоtа оsоbаmа sа оvim bоlеstimа.

još...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 45 - 66 of 821
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB