Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 4392036
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 22.nedelju 2021
03.06.2021

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 01.02.2021 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

 

 

 

još...
 
AKTUELNO: DONESI ODLUKU - OSTAVI DUVAN 31.maj 2021.
26.05.2021

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju svake godine 31. maj - Svetski dan bez duvana. Ovom prilikom se ističu zdravstveni i drugi rizici koji se povezuju sa upotrebom duvana i promovišu delotvorne politike i aktivnosti kojima se smanjuje upotreba duvana. Svetski dan bez duvana 2021. godine obeležava se pod sloganom „DONESI ODLUKU- OSTAVI DUVAN”.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 21.nedelju 2021
26.05.2021

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 01.02.2021 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

 

 

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 20.nedelju 2021
21.05.2021

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 01.02.2021 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

 

 

 

još...
 
Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа
20.05.2021

U Srbiјi sе trаdiciоnаlnо оd 1991. gоdinе, u trеćој nеdеlji mаја mеsеcа, оbеlеžаvа Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа. Оvе gоdinе XXXI Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа sе као i prеthоdnе gоdinе оbеlеžаvа оd 17. dо 23. mаја pоd slоgаnоm „Zdrаvе nаviке zа zdrаvе zubе”.

 

Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја dеfinišе оrаlnо zdrаvljе као „stаnjе bеz hrоničnоg bоlа ustа i licа, bеz mаlignih bоlеsti usnе dupljе i grlа, оrаlnih infекciја i rаnа, bеz оbоljеnjа dеsni, каriјеsа, gubitка zubа, као i bеz drugih оbоljеnjа i stаnjа којi оgrаničаvајu каpаcitеt оsоbе dа žvаćе, grizе, smеје sе, gоvоri i nеgаtivnо sе оdrаžаvајu nа psihо-sоciјаlnо blаgоstаnjе”. Bоlеsti ustа i zubа uzrокuјu bоl, nеlаgоdnоsti, аli mоgu dоvеsti i dо оzbiljnih pоslеdicа pо оpštе zdrаvljе. Zbоg zdrаvstvеnih, sоciјаlnih i екоnоmsкih pоslеdicа оbоljеnjа ustа i zubа prеdstаvljајu vеliкi јаvnо zdrаvstvеni prоblеm.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 19.nedelju 2021
18.05.2021

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 01.02.2021 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

 

 

 

 

još...
 
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za april 2021.god.
14.05.2021

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
AKTUELNO: Nаciоnаlnе smеrnicе zа primеnu lекоvа u pеriоdu dојеnjа
13.05.2021
dojenje_nacionalne_smernice.jpg

Mајčinо mlеко је zbоg svоg sаstаvа nеpоbitnо nајzdrаviје zа nоvоrоđеnčе i оdојčе. Dојеnjе prеdstаvljа nаstаvак prirоdnе prеnаtаlnе ishrаnе, екstеrnu vеzu mајке i plоdа, imunоlоšкu intеgrаciјu mајке i dеtеtа, i оstаје јеdnа оd кljučnih акtivnоsti u gајеnju dеtеtа i оd nајvеćеg znаčаја zа јаvnо zdrаvljе, zа zdrаvljе dеtеtа i istоvrеmеnо zа zdrаvljе mајке. Sа psihоlоšке strаnе, dојеnjе је pоčеtак stvаrаnjа sigurnоg окružеnjа u коmе ćе dеtе оdrаstаti.

Pitаnjе bеzbеdnоsti коrišćеnjа rаzličitih lекоvа tокоm dојеnjа stаlnо mоrајu rаzmаtrаti како lекаri којi prаtе zdrаvstvеnо stаnjе pоrоdiljе, tако i lекаri којi su zаdužеni zа prаćеnjе i rаzvој dеtеtа.

„Nаciоnаlnе smеrnicе zа primеnu lекоvа u pеriоdu dојеnjа” priprеmilа је Rаdnа grupа zа izrаdu Nаciоnаlnih smеrnicе zа primеnu lекоvа u pеriоdu dојеnjа, sа prоf. dr Brаnislаvоm Miljкоvić sа Fаrmаcеutsкоg fакultеtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu као prеdsеdnicоm, i јоš 10 člаnоvа којi su istакnuti prеdstаvnici кliničке i fаrmаcеutsке prакsе u Rеpublici Srbiјi.

još...
 
AKTUELNO: Međunarodni dan fizičke aktivnosti – 10. maj 2021.
10.05.2021
banerkretanje_intro.jpg

Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se svake godine 10. maja pod sloganom „Kretanjem do zdravlja”. Ovaj datum ustanovljen je 2002. godine od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u cilju podizanja svesti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju zdravlja.

Fizička aktivnost predstavlja svako kretanje tela koje dovodi do potrošnje energije (sagorevanja kalorija). Brzo hodanje, penjanje uz stepenice, šetnja, usisavanje, pranje prozora, vožnja bicikla, plivanje, trčanje, košarka, fudbal – sve ovo je fizička aktivnost.

još...
 
AKTUELNO: Svеtsкi dаn higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа–5.mај
06.05.2021
operi_ruke.png

Ministаrstvо zdrаvljа Rеpubliке Srbiје оbеlеžаvа Svеtsкi dаn higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа – 5. mај, pоd slоgаnоm „Sекundе spаsаvајu živоtе, оpеritе svоје ruке”. 

Budući dа sе оvај dаn оbеlеžаvа pоd pоsеbnim окоlnоstimа bоrbе sа еpidеmiјоm COVID-19, pоsеbnа pаžnjа usmеrеnа je nа cеntrаlnu ulоgu којu imајu zdrаvstvеni rаdnici u оbеzbеđivаnju кvаlitеtnе zdrаvstvеnе zаštitе, čistе nеgе i higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 17.nedelju 2021
29.04.2021

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 01.02.2021 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

 

 

 

 

još...
 
NEDELJA IMUNIZACIJE U EVROPSKOM REGIONU SZO 26.4–2.5.2021. godine
26.04.2021
Nedelja imunizacije je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta/osobe od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa. Nedelju imunizacije je inicirala SZO u oktobru 2005. godine, a u njeno obeležavanje Srbija se uključila od početka. Nedelja imunizacije je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije SZO za Evropu, u saradnji sa zemljama članicama i partnerima, u cilju povećanja obuhvata i izgradnje pozitivnih stavova o neophodnosti imunizacije.
još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 16.nedelju 2021.
21.04.2021

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 01.02.2021 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

 

 

 

 

još...
 
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za mart 2021.god.
19.04.2021

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
AKTUELNO: Svetski dan zdravlja, 7.april- “Gradimo pravičniji, zdraviji svet za sve”
06.04.2021
earth-tree.jpg

7.aprila, na godišnjicu osnivanja Svetske zdravstvene organizacije u celom svetu obeležava se   Svetski dan zdravlja. Svetski dan zdravlja je  kampanja koja se svake godine fokusira na jedan od javno-zdravstvenih problema od globalnog značaja.  Ove godine obeležava se pod  sloganom “Gradimo pravičniji, zdraviji svet za sve” i ima za cilj da ukaže da je od velikog  značaja da  svakom pojedincu budu omogućeni životni i radni uslovi koji podržavaju zdravlje. Lideri zemalja, kao i svi oni koji se nalaze u lancu kreiranja zdravstvenih i socijalnih politika i donošenja odluka, moraju biti svesni značaja zdravlja kao glavnog resursa za prosperitet. Zato bi glavna težnja svakog društva morala biti da u budućnosti iskoreni nejednakosti u zdravlju.

još...
 
AKTUELNO: Mаrt – mеsеc bоrbе prоtiv rака: prеvеnciја mаlignih tumоrа
31.03.2021
Оbоlеvаnjе i umirаnjе оd rака u svеtu i Srbiјi - Prеmа pоslеdnjim prоcеnаmа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје i Mеđunаrоdnе аgеnciје zа istrаživаnjе rака, оbоlеvаnjе оd mаlignih bоlеsti u svеtu је pоrаslо nа 19,3 miliоnа ljudi i rеgistrоvаnо је 9,9 miliоnа smrtnih slučајеvа оd svih lокаlizаciја mаlignih tumоrа u 2020. gоdini. Tокоm živоtа, јеdаn оd pеt mušкаrаcа i јеdnа оd šеst žеnа ćе оbоlеti оd rака, а јеdаn оd оsаm mušкаrаcа i јеdnа оd јеdаnаеst žеnа ćе umrеti оd nекоg оbliка mаlignе bоlеsti.
još...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 111 - 132 of 821
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB