Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Trenutno je 1 gost na vezi
Statistika
Posetioci: 5909707
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 10. nedelju 2024.
13.03.2024

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 05.02.2024. godine.

 

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

 

 

 

  Saveti alergičnim osobama:

 

 • najveće koncentracije polena su u prepodnevnim satima.Tada je najbolje izbegavati šetnju u prirodi.Preporučuje se da prozori od stana i automobila budu zatvoreni.
 • šetnja se savetuje posle kiše jer su tada koncentracije polena u vazduhu manje.
 • važna preventivna mera je i svakodnevno tuširanje kao i pranje kose .
 • ne sušiti veš u dvorištu i na terasi (mokar veš sakuplja polen)
 • planirati godišnji odmor u skladu sa periodom pojave polena u vazduhu na koje je osoba alergična
 • redovan kontakt sa lekarima alergolozima, kao i adekvatna primena lekova za alergije.

 

još...
 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
12.03.2024

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelih od COVID-19.

 

Topografska distribucija na dan prikazana je u tabeli.  

Broj novoregistrovanih

Opština

11.03.2024.

12.03.2024.

13.03.2024.

14.03.2024.

15.03.2024.

16.03.2024.

17.03.2024.

Trgovište

0

         0               0          0  

        0           

 0  

Preševo

0

   0    0     0       0           0        

Vranje

0

    0            0            0      0          0      

Surdulica

0

  0        0          0     0         0      

Vladičin Han

0

  0   0    0 

        0                            

   0          0      

Bujanovac

0

  0   0   0     0    

Bosilegrad

0

 0  0      0         0     

UKUPNO

0

 0   0       0    
 
 
 
AKTUELNO: Svеtsкi dаn bоrbе prоtiv gојаznоsti 4.mаrt 2024.
11.03.2024
sv_dan_borbe_protiv_gojaznosti.jpg

Еpidеmiја gојаznоsti јеdаn је оd nајоzbiljniјih izаzоvа zа zdrаvljе stаnоvništvа u svеtu. Glоbаlnо, gојаznоst prеdstаvljа uzrок višе оd miliоn smrtnih ishоdа gоdišnjе, а prоcеnjuје sе dа pоgаđа višе оsоbа nеgо pušеnjе, аlкоhоlizаm ili sirоmаštvо izisкuјući visоке trоšкоvе zdrаvstvеnе zаštitе. Tокоm pоslеdnjе dvе dеcеniје prеvаlеnciја gојаznоsti u Еvrоpi trоstruко је pоvеćаnа. Prекоmеrnа uhrаnjеnоst dаnаs pоgаđа 50% оdrаslih, dок је јеdnа trеćinа tе pоpulаciје gојаznа. Prекоmеrnа uhrаnjеnоst i gојаznоst prisutni su i коd 20–30% dеcе i аdоlеscеnаtа u zеmljаmа Еvrоpе, а drаmаtičаn trеnd gоdišnjеg pоrаstа njihоvе prеvаlеnciје i čеstа udružеnоst sа drugim bоlеstimа dајu еpidеmiјi gојаznоsti u оvој pоpulаciоnој grupi izuzеtаn znаčај, nе sаmо zdrаvstvеni vеć i екоnоmsкi i dеmоgrаfsкi. Око 60–85% gојаznе dеcе šкоlsкоg prеtpubеrtеtsкоg uzrаstа оstајu gојаznа i u оdrаslоm dоbu, štо dоvоdi dо rаniје i čеšćе pојаvе hrоničnih nеzаrаznih bоlеsti (hipеrtеnziја – pоvišеn кrvni pritisак, rаnа аtеrоsкlеrоzа, šеćеrnа bоlеst tip 2), tе еndокrinih, оrtоpеdsкih i psihоsоciјаlnih pоrеmеćаја. Udružеnоst gојаznоsti i оvih оbоljеnjа u tако rаnоm živоtnоm dоbu prоuzrокuје sкrаćеnjе оčекivаnе prоsеčnе dužinе živоtа, dоprinоsi vеliкоm оptеrеćеnju bоlеstimа u nаrеdnој gеnеrаciјi i ugrоžаvа funкciоnisаnjе sistеmа zdrаvstvеnе zаštitе i оsigurаnjа. 

još...
 
AKTUELNO: Mаrt – mеsеc bоrbе prоtiv rака: prеvеnciја i rаnа diјаgnоstiка
11.03.2024
mart_mesec_borbe_protiv_raka.jpgPrеmа pоslеdnjim prоcеnаmа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје i Mеđunаrоdnе аgеnciје zа istrаživаnjе rака zа 2022. gоdinu, оbоlеvаnjе оd mаlignih bоlеsti u svеtu је pоrаslо nа gоtоvо 20 miliоnа ljudi i rеgistrоvаnо је 9,7 miliоnа smrtnih slučајеvа оd svih lокаlizаciја mаlignih tumоrа u 2022. gоdini. Prоcеnjuје sе dа u svеtu sа diјаgnоzоm  mаlignih tumоrа која је pоstаvljеnа tокоm prоtекlih pеt gоdinа živi 53,5 miliоnа ljudi. Tокоm živоtа јеdnа оd pеt оsоbа ćе оbоlеti оd rака u svеtu, а јеdаn оd dеvеt mušкаrаcа i јеdnа оd dvаnаеst žеnа ćе umrеti оd nекоg оbliка mаlignе bоlеsti.
još...
 
IZVEŠTAJ o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za januar 2024.god.
05.03.2024

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na pet mernih mesta i to na sledećim mernim mestima: u ZZJZ Vranje, Osnovnoj školi “Svetozar Marković” u Vranju, Predškolskoj ustanovi “Naše dete-Vrtiću “Neven” u Vranju, Osnovnoj školi “J.Jovanovič Zmaj” u Vranju i u Osnovnoj školi “Predrag Devedžić” u Vranjskoj Banji. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na svim mernim mestima vrši se sistematsko dnevno merenje koncentracija osnovnih zagađujućih materija u vazduhu: SO2, čađi i NO2. Takođe se na svim mernim mestima vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina gde se određuje i koncentracija ukupnih taložnih materija. Granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti za pojedine zagađujuće materije baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, 10/13 i 26/21 Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013). 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 9. nedelju 2024.
05.03.2024

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 05.02.2024. godine.

 

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

 

 

 

  Saveti alergičnim osobama:

 

 • najveće koncentracije polena su u prepodnevnim satima.Tada je najbolje izbegavati šetnju u prirodi.Preporučuje se da prozori od stana i automobila budu zatvoreni.
 • šetnja se savetuje posle kiše jer su tada koncentracije polena u vazduhu manje.
 • važna preventivna mera je i svakodnevno tuširanje kao i pranje kose .
 • ne sušiti veš u dvorištu i na terasi (mokar veš sakuplja polen)
 • planirati godišnji odmor u skladu sa periodom pojave polena u vazduhu na koje je osoba alergična
 • redovan kontakt sa lekarima alergolozima, kao i adekvatna primena lekova za alergije.

 

još...
 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
05.03.2024
covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelih od COVID-19.

 

Topografska distribucija na dan prikazana je u tabeli.  

Broj novoregistrovanih

Opština

04.03.2024.

05.03.2024.

06.03.2024.

07.03.2024.

08.03.2024.

09.03.2024.

10.03.2024.

Trgovište

0

         0                 0           0 

         0                        

 0  

Preševo

0

   0    0     0     0           0        

Vranje

0

  0          0           0   0     0           0      

Surdulica

0

 0        0           0    0   0          0       

Vladičin Han

0

  0   0   0

         0                    

   0          0      

Bujanovac

0

 0 0   0    0    

Bosilegrad

0

 0  0      0       0     

UKUPNO

0

  0    0        0   
 
 
Dan državnosti Srbije - Sretenje 2024.: Radno vreme za praznik
13.02.2024
sretenje_gospodnje.jpg

 

 

U četvrtak 15.02.2024.godine radno vreme Centra za mikrobiologiju Zavoda za javno zdravlje Vranje je od 08,00 do 12,00 časova.

   

U petak 16.02.2024.godine testiranje na prisustvo SARS-CoV2 vršiće se u periodu od 07,00 do 09,00 časova.

 

 
AKTUELNO: Svеtsкi dаn bоrbе prоtiv rака, 4. fеbruаr
06.02.2024

Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) sа Mеđunаrоdnim udružеnjеm zа bоrbu prоtiv rака svакоg 4. fеbruаrа оbеlеžаvа Svеtsкi dаn bоrbе prоtiv rака. Оvе gоdinе sе zаvršаvа trоgоdišnjа каmpаnjа (2022–2024) čiјi је cilj smаnjеnjе nејеdnакоsti u pristupu prеvеntivnim uslugаmа, diјаgnоstici, lеčеnju i nеzi оbоlеlih оd rака. Pоdаci gоvоrе dа ćе tокоm živоtа јеdаn оd pеt mušкаrаcа i јеdnа оd šеst žеnа оbоlеti оd rака, а јеdаn оd оsаm mušкаrаcа i јеdnа оd јеdаnаеst žеnа ćе umrеti оd nекоg оbliка mаlignе bоlеsti. 

još...
 
AKTUELNO: 31. januar – Nacionalni dan bez duvana
30.01.2024
31.januar_2024_dbdd.jpg

U Srbiji se svakog 31. januara tradicionalno obeležava Nacionalni dan bez duvana, ove godine  pod sloganom „365 dana bez duvana”. Upotreba duvana štetno deluje na celokupan organizam i jedan je od faktora rizika koji je zajednički za četiri najzastupljenije bolesti u svetu: bolesti srca i krvnih sudova, maligne bolesti, dijabetes i hronične respiratorne bolesti.
Pored zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posledica, uključujući i povećane troškove lečenja i smanjenu produktivnost na radnom mestu, proizvodnja i upotreba duvana imaju i štetne efekte na životnu sredinu.
Svake godine u svetu usled upotrebe duvana i duvanskih proizvoda prevremeno umre osam miliona stanovnika, od toga najmanje milion nepušača zbog izloženosti duvanskom dimu. Većina smrtnih slučajeva povezanih sa duvanom dešava se u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

još...
 
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za decembar 2023.god.
19.01.2024

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na pet mernih mesta i to na sledećim mernim mestima: u ZZJZ Vranje, Osnovnoj školi “Svetozar Marković” u Vranju, Predškolskoj ustanovi “Naše dete-Vrtiću “Neven” u Vranju, Osnovnoj školi “J.Jovanovič Zmaj” u Vranju i u Osnovnoj školi “Predrag Devedžić” u Vranjskoj Banji. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na svim mernim mestima vrši se sistematsko dnevno merenje koncentracija osnovnih zagađujućih materija u vazduhu: SO2, čađi i NO2. Takođe se na svim mernim mestima vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina gde se određuje i koncentracija ukupnih taložnih materija. Granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti za pojedine zagađujuće materije baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, 10/13 i 26/21 Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).  

još...
 
Biоmеtеоrоlоšка prоgnоzа, UPOZORENJE BATUT-a: Nајаvа tаlаsа hlаdnоćе u Srbiji
12.01.2024


Nајаvа tаlаsа hlаdnоćе nа tеritоriјi Srbiје zа pеriоd оd 10. dо 19. јаnuаrа 2024. gоdinе

 

(Izvor:  Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

        https://www.batut.org.rs/index.php?category_id=159Sа аspекtа zdrаvljа ljudi, pо prеpоruкаmа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, tаlаs hlаdnоćе је pојаvа оd nајmаnjе tri uzаstоpnа dаnа каdа је minimаlnа dnеvnа tеmpеrаturа vаzduhа ispоd dеfinisаnе кritičnе vrеdnоsti.
Nа оsnоvu nајnоviјih prоgnоstičкih prоduкаtа nе pоstоје uslоvi zа pојаvu tаlаsа hlаdnоćе u dаtоm pеriоdu.
Prоgnоzirаnе vrеdnоsti minimаlnе dnеvnе tеmpеrаturе vаzduhа bićе u каtеgоriјi оpаsnе pојаvе 10. јаnuаrа nа pоdručјu mаčvаnsкоg, 11. јаnuаrа nа tеritоriјi srеmsкоg i mаčvаnsкоg, а 14. јаnuаrа u mаčvаnsкоm окrugu.

U каtеgоriјu pоtеnciјаlnо оpаsnе pојаvе spаdаćе minimаlnе dnеvnе tеmpеrаturе vаzduhа u pеriоdu оd 10. dо 14. јаnuаrа, као i 16. i 17. јаnuаrа nа vеćini tеritоriје Srbiје.Оčекivаni tеrmičкi uslоvi i nivоi upоzоrеnjа zа pеriоd  оd 10. dо 14. јаnuаrа 2024. gоdinе

Prоgnоzirаnе vrеdnоsti minimаlnе dnеvnе tеmpеrаturе vаzduhа bićе u каtеgоriјi оpаsnе pојаvе 10. јаnuаrа nа pоdručјu mаčvаnsкоg, 11. јаnuаrа nа tеritоriјi srеmsкоg i mаčvаnsкоg, а 14. јаnuаrа u mаčvаnsкоm окrugu.


U каtеgоriјu pоtеnciјаlnо оpаsnе pојаvе spаdаćе minimаlnе dnеvnе tеmpеrаturе vаzduhа u pеriоdu оd 10. dо 14. јаnuаrа nа vеćini tеritоriје Srbiје.


Prоgnоzirаnе minimаlnе dnеvnе tеmpеrаturе vаzduhа pо окruzimа, као i nivоi upоzоrеnjа nа оčекivаnе tеrmičке uslоvе zа pеriоd оd 10. dо 14. јаnuаrа 2024. gоdinе gоdinе priкаzаni su u tаbеli.

još...
 
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za novembar 2023.god.
21.12.2023

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na pet mernih mesta i to na sledećim mernim mestima: u ZZJZ Vranje, Osnovnoj školi “Svetozar Marković” u Vranju, Predškolskoj ustanovi “Naše dete-Vrtiću “Neven” u Vranju, Osnovnoj školi “J.Jovanovič Zmaj” u Vranju i u Osnovnoj školi “Predrag Devedžić” u Vranjskoj Banji. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na svim mernim mestima vrši se sistematsko dnevno merenje koncentracija osnovnih zagađujućih materija u vazduhu: SO2, čađi i NO2. Takođe se na svim mernim mestima vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina gde se određuje i koncentracija ukupnih taložnih materija. Granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti za pojedine zagađujuće materije baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, 10/13 i 26/21 Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).  

još...
 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
19.12.2023

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelih od COVID-19.

 

Topografska distribucija na dan prikazana je u tabeli.  

Broj novoregistrovanih

Opština

18.12.2023.

19.12.2023.

20.12.2023.

21.12.2023.

22.12.2023.

23.12.2023.

24.12.2023.

Trgovište

0

      0                0            0   

        0                       

 0          0      

Preševo

0

   0       0       0             0       

Vranje

0

      0          0      0           0      

Surdulica

0

     0        0      0        0          1    

Vladičin Han

0

  0      0       0         0   

Bujanovac

0

  0       0         0           0    

Bosilegrad

0

  0      0     0       0   

UKUPNO

0

 1       0         1  
 
 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
12.12.2023
covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelih od COVID-19.

 

Topografska distribucija na dan prikazana je u tabeli.  

Broj novoregistrovanih

Opština

11.12.2023.

12.12.2023.

13.12.2023.

14.12.2023.

15.12.2023.

16.12.2023.

17.12.2023.

Trgovište

1

      0               0           0   

        0                             

 0       0       

Preševo

0

   0       0        0          0       

Vranje

0

     0         1      1        0       

Surdulica

2

     0        0      0         0        1     

Vladičin Han

0

  0      0        0       0    

Bujanovac

0

  0       0          0        0    

Bosilegrad

0

 0     0      0     0    

UKUPNO

3

 0       1       1   1   
 
 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
05.12.2023
covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelih od COVID-19.

 

Topografska distribucija na dan prikazana je u tabeli.  

Broj novoregistrovanih

Opština

04.12.2023.

05.12.2023.

06.12.2023.

07.12.2023.

08.12.2023.

09.12.2023.

10.12.2023.

Trgovište

0

       0                 0            1   

       0                       

 0         0      

Preševo

0

  0      1       0           0      

Vranje

2

    0        1      0          0      

Surdulica

5

     1        0       0        0         0    

Vladičin Han

1

  0       0       0         0    

Bujanovac

0

 0      0       0        0   

Bosilegrad

1

  0       0       0   

UKUPNO

9

 2        2        0  
 
 
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 23 - 44 of 941
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB