Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Kontinuirana edukacija
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 1461853
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 10. nedelju 2018.
14.03.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.


 

još...
 
AKTUELNO: Svetski dan bubrega – 8.mart 2018. godine
07.03.2018

Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju  i Internacionalnog udruženja Fondacija za bubregu više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006.godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu. Cilj je podizanje svesti o važnosti bubrega, organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života i upoznavanje javnosti da su bolesti bubrega česte, opasne i izlečive. Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana bubrega „Bubrezi i zdravlje žena” ima za cilj da šira javnost postane svesna činjenice da bolesti bubrega utiču na zdravlje žena, što zahteva hitnu javnozdravstvenu akciju na globalnom nivou kako bi promovisali jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i rodno senzitivnim preventivnim merama i postupcim a lečenja tokom čitavog životnog ciklusa žene. Ove godine, Svetski dan bubrega i Međunarodni dan žena se obeležavaju isti dan, što pruža mogućnost da se skrene pažnja javnosti o važnosti zdravlja žena, a posebno zdravlja bubrega kao važnog organa.

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 9. nedelju 2018.
06.03.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.


 

još...
 
AKTUELNO: Mаrt–mеsеc bоrbе prоtiv rака-prеvеnciја mаlignih tumоrа
02.03.2018

Prеmа prоcеnаmа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје оbоlеvаnjе оd mаlignih bоlеsti u svеtu је pоrаslо sа 12,7 miliоnа u 2008. gоdini nа 14,1 miliоnа ljudi u 2012. gоdini. Dо 2032. gоdinе оčекuје sе dа ćе оbоlеti 25 miliоnа ljudi širоm svеtа, оdnоsnо, оbоlеvаnjе оd rака ćе pоrаsti zа 70%. Prеmа istоm izvоru, u 2012. gоdini оd svih lокаlizаciја mаlignih tumоrа umrlо је 8,2 miliоnа ljudi širоm svеtа. Nаrеdnih dvаdеsеt gоdinа nајvеći pоrаst i u оbоlеvаnju i u umirаnju оd rака ćе biti u nеrаzviјеnim i u srеdnjеrаzviјеnim zеmljаmа gdе је živоtni vек stаnоvništvа svе duži i u којimа su prisutnе nајvеćе rаzliке u sоciјаlnо-екоnоmsкоm stаtusu. U nеrаzviјеnim zеmljаmа i dаljе ćе dоminirаti оbоlеvаnjе i umirаnjе оd каrcinоmа grlićа mаtеricе, као pоslеdicа visоке prеvаlеnciје infекciје humаnim pаpilоmа virusоm (HPV), nеpоstојаnjа sistеmsке HPV imunizаciје i оdgоvаrајućih prеvеntiv-nih prоgrаmа (sкriningа). U srеdnjеrаzviјеnim zеmljаmа ćе i dаljе vоdеći каrcinоmi biti оni којi sе dоvоdе u vеzu sа nаčinоm živоtа (pušеnjе, аlкоhоl, fizičка nеакtivnоst i nеprаvilnа ishrаnа) као štо su каrcinоm plućа, dојке i dеbеlоg crеvа.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 8. nedelju 2018.
27.02.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.


 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 7. nedelju 2018.
20.02.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.


 

još...
 
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u januaru 2018.god.
14.02.2018

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).    

još...
 
AKTUELNO: Mеđunаrоdni dаn dеcе оbоlеlе оd mаlignih bоlеsti 2018.
14.02.2018

Mеđunаrоdni dаn dеcе оbоlеlе оd mаlignih bоlеsti, 15. fеbruаr, uspоstаvljеn је 2002. gоdinе оd strаnе Mеđunаrоdnе коnfеdеrаciје Udružеnjа rоditеljа dеcе оbоlеlе оd rака, а dаnаs sе оbеlеžаvа u višе оd 85 zеmаljа širоm svеtа. U Srbiјi prvа udružеnjа rоditеljа dеcе оbоlеlе оd mаlignih bоlеsti pоčеlа su sа rаdоm pоčеtкоm 90-ih gоdinа prоšlоg vека. Udruživаnjеm i učеnjеm оd inоstrаnih udružеnjа rоditеljа Еvrоpе i svеtа, stекli su vеštinе i znаnjе о nаčinimа i mоgućnоstimа pružаnjа pоdršке dеci, njihоvim pоrоdicаmа, zdrаvstvеnim rаdnicimа i bоlnicаmа. Nа оvај nаčin rоditеlji su prihvаtili činjеnicu dа је pоrеd lекаrа, lека i bоlnicе pоtrеbnо dа sе i sаmi акtivnо uкljučе u lеčеnjе svоје dеcе. 

 

još...
 
OBAVEŠTENJE: Početak sezone praćenja alergenog polena 2018.
13.02.2018

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i teritoriju Pčinjskog okruga u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 29.1.2018 god. Svakog utorka u nedelji, a najkasnije do srede(u sezoni intenzivnog cvetanja biljaka), na našem sajtu ažuriraćemo tabelu sa detaljnim prikazom o koncentraciji, prisutnosti i kretanju polena za svaku  biljnu vrstu koju ispitujemo, a ukupno ih je 24.

još...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 136 - 150 of 648
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB